Annonse


Ex-Online satsing

Etter det Dagens Telecom erfarer inkluderer de nye løsningene fra Telenor Nextel leveringstjenester for faks, telex, GSM-tekst etc.
Det viktigste satsingsområdet for Telenor Nextel er det verdiøkende bedriftsinformasjonssystemet Nextra som nå blir utviklet i samarbeid med selskapets partnere.

Full info-flyt
Nextra består av flere nye info-flyt systemer som kombinerer åpen info fra Internett med lukket info fra de interne intranettene. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter.

Ikke konsulenttjenester
Nextra-løsningene vil bli solgt som standardiserte produktpakker. Bortsett fra systemintegrasjon, holder Telenor Nextel seg unna konsulenttjenester.
Den første Nextra-pakken, som blir lansert i mars, skal kunne integreres med programmene i Office 97 – den nye samlepakken fra Microsoft som kommer i norsk oversettelse i løpet av april.

Overbeviser?
– Jeg er overbevist om at de nye Nextra-løsningene vil overbevise bedriftskundene om nytteverdien til Internett og intranett, sier Telenor Nextels nye sjef Morten Lundal til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse