Annonse


Santech Micro i pluss

Selskapet har foreløpig slanket staben med 132 perseoner eller 28 prosent av de ansatte. I tillegg har 2/3 av de ansatte skiftet arbeidssted siden Christoffersen satte i gang i juni i fjor.Antall selskaper i gruppen er redusert fra 20 til 5.

Pluss siste kvartal
Santech Micro Group gikk med 5,25 millioner i pluss siste kvartal etter to svære tapskvartaler som ga et underskudd på 60 millioner kroner i 1996 av en samlet omsetning på 4,6 milliarder kroner. 44 prosent av virksomheten er nå i Norge.

På vei opp
Noe av det viktigste er at bruttomarginben igjen er på vei opp og driftskostnadene på vei ned. Gruppen regner med en betydelig nedgang i driftskostandene i 1. kvartal i år. I realiteten er det først etter dette kvartalet vi får se hvor vellykket snuoperasjonen er. Foreløpig må vi nøye oss med å notere at trenden er positiv.

Ingen hemmelighet
– Det er ingen hemmelighet at systemdivisjon og programvare er de mest lønnsomme områdene. Herunder hører også nettverk. Vi vil i tida framover satse kraftig på dette området som nå utgjør samlet 20 prosent av omsetningen, sier markedsdirektør Geir Havnelid.
Selskapet har hatt meget svak omsetningsvekst siste året, men planlegger nå ekspansjon i Sverige og Danmark og etablering i Finland.

Annonse


Annonse


Annonse