Annonse


Sære franskmenn

Ifølge Los Angeles Times er tettheten av Internett-tilknyttede maskiner i Frankrike bare fire av tusen. Det er halvparten av hva tyskerne kan skilte med og tredjedelen av hva som er tilfelle i England.

Syv millioner bruker Minitel
Som kjent har franskmennene sitt Minitel-system som har mange likhetstrekk med Internett. Sju millioner franskmenn bruker Minitel. På 80-tallet trodde mange franskmenn at Minitel skulle erobre verden, men så ble det altså med Frankrike.

Fare for fransk kultur?
I fullt alvor og med statlig kulturstøtte hevdes det nå i Frankrike at Internett som domineres av engelsk språk er en fare for fransk kultur og språk.Generelt er franskmennene meget skeptiske til alt amerikansk – inkludert Pcer og Internett. Legg merke til at Frankrike ikke har noen stor PC-produsent.

Rettsak
Franskmennenes rettsak om Georgia Tech Lorraines rett til å ha Web-sider uten fransk innhold er bare toppen av isfjellet. En hel verden mobiliseres for å beskytte lokal kultur og språk. Men mens det skjer en eksplosjon av spansktalendes og også portugisisk talendes bruk av Internett, skjer ikke det samme i Frankrike.

Kina fortsatt størst
Kinesisk tales av 885 millioner, engelsk av 450 millioner, hindi-urdu av 333,spansk av 270, fransk av 200 millioner. India har 24 språk som snakkes av en million mennesker eller mer. Bak hvert språk en kultur.
Upside Online mener følgelig engelsk-andelen på Weben vil falle til 40 – 50 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse