Annonse


Fant krypteringssvakhet

Meldingen var kryptert maksimalt i forhold til program som det er tillatt å eksportere fra USA.
Amerikanske myndigheter har satt grense for å eksportere utstyr som kan levere kryptering på maksimalt 40-biter, men kan tillate opp til 56 biters kryptering, dersom det legges inn en nøkkel, som amerikanske myndigheter kan bruke for å lese ethvert kryptert dokument, dersom behovet skulle være tilstede.

Handelsinteresser
Krigen fortsetter om krypteringssystem. Amerikanske myndigheter med det Hvite Hus i spissen nekter dataprodusentene å eksportere sterke krypteringsprogram. Den amerikanske kongressen skal snart behandle lovforslag som omhandler eksport.

Sikkerhet
Kryptering er viktig for å unngå at uvedkommende får innsikt i transaksjoner på Internett, eller annen elektronisk kommunikasjon. Derfor er mulighetene for sikker kryptering en forutsetning for å få en økning av handelen på Internett.

Redd for terrorister
Den amerikanske dataindustrien ønsker å eksportere program som gir høy kryptering. Amerikanske myndigheter setter en stopper for dette, og begrunnelsen er dels at kriminelle ikke skal få fordelen av å kunne kommunisere med hverandre uten å være engstelige for at politiet skal kunne avlytte samtale eller dokumenter, og dels at en må sette hindringer i veien for mulige terrorister.

Annonse


Utfordring
Det amerikanske selskapet RSA la ut den krypterte meldingen på nettet tirsdag. RSA eies av Security Dynamics Technologies, et av et par dusin firmaer som har økonomiske interesser av at eksportforbudet oppheves. Firmaet har base i Redwood i California. Firmaet hadde over 2.500 tilhørere på en datamesse som ble arrangert torsdag da resultatet ble presentert i universitetsbyen Berkeley.

Tapte tiltroen
«Dette viser hvor tåpelige eksportrestriksjonene er, sa Ian Goldberg, studenten som brukte tre og en halv time på å knekke koden. «40 bits lengde på krypteringsnøkkelen er håpløst svakt», sa studenten som avlivet tiltroen til 40-bits kryptering. Goldberg er i ferd med å avslutte datastudier på Californias statsuniversitet på Berkeley.

Goldberg brukte 250 arbeidsstasjoner i nettverk for å knekke koden. I følge universitet er det vanlig at ansatte og studenter på høyere nivå har tilgang til slike ressurser.

Kritiske
Tilstede på konferansen var noen av verdens ledende eksperter på kryptografi, og et flertall av paneldeltakerne var kritiske til forbudet mot eksport av program eller utstyr som kan utføre sterk kryptering. Det hører med i bildet at siden Internettet er uten grenser, så kan ethvert amerikansk selskap – eller forskningsinstitusjon – som legger ut legger ut kode på Internett bli siktet for ulovlig eksport.

Annonse


Annonse


Annonse