Annonse


Aldri feil hos Telenor?

Det var våren 1996 at 47 personer organiserte seg i ”Teleklubben” for å få felles forhandlinger med Telenor om sine telefonregninger, som de mente var altfor høye. Teleklubben engasjerte advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co., og forhandlingene har foregått i trekvart år.

Individuell vurdering
Forhandlingene har vært gjenstand for individuell vurdering. Nå er man ferdig og kommet frem til 47 forskjellige forlik hvor ingen av partene har endret standpunkt til rettmessigheten av de konkrete telefonregningene.

Enige om å være uenige
Man er altså blitt enige om å være uenige – og Telenor legger fremdeles til grunn at telefonregningene er i samsvar med den reelle bruk. Dette har alltid vært Telenors utgangspunkt i slike saker: At regningssystemene ikke kan feile.

Inngikk forlik
Medlemmene i Teleklubben står på sin side fortsatt fast ved at de ikke har ringt i det omfang som telefonregningene gir uttrykk for. Når de likevel har bestemt seg for å forlik er det i følge en pressemelding fra Telenor Privat fordi man ”har lagt vekt på sakenes bevismessige momenter, sakenes alder, kravenes størrelse og at det ikke er hensiktsmesig å belaste retssapparatet med disse sakene.

Telenor-ønske
Fra Telenors side har det også vært et ønske om å opprettholde et fremtididig godt forretningsmessig forhold til kundene, heter det i meldingen. Det er fastsatt i forliket at sakene med dette ansees som avsluttet.

Annonse


Annonse


Annonse