Annonse


Vil importere IT-kunnskap

– Visjonen er å skape Europas mest attraktive kunnskapssenter på Fornebu innen år 2005. Kritisk i denne målsetningen blir oppgaven å skaffe den rette kompetansen, sier Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum til Dagens Telecom.

Tilbud og etterspørsel
– Det er i dag lite samsvar mellom teknologiutdannelse og bedriftenes behov, vi må derfor ha både en kortsiktig og en langsiktig strategi, sier Vigtel.
– Den kortsiktige strategien kan være å hente inn nøkkelkompetanse fra utenlandske miljøer, den langsiktige strategien må være å legge om eksisterende utdannelse her hjemme samt å utvikle kompetanse i bedriftene, mener Vigtel.

Kjøp forskere
– Virkemidler for å øke personell med IT-kompetanse kan være å kjøpe forskerteam, eller tilrettelegge og bygge opp miljøer for forskere fra andre land. En annen mulighet er å finne ut hva vi kan tilby norske forskere i Silicon Valley eller andre miljøer, for å få dem hit til Norge, sier Vigtel.

Trenger tusen ingeniører
Det har allerede vært kjent lenge at norske IT-bedrifter må gå utenlands for å få nok IT-personell i årene fremover. Ukeavisa Telecom Revy meldte i fjor høst om et behov på tusen ingeniører i løpet av de to neste år i norske telekom-bedrifter.

Annonse


Annonse


Annonse