Annonse


Telenor inn i Tyskland?

I en oppsiktsvekkende uttalelse til Stavanger Aftenblad sier selveste konsernsjef Tormod Hermansen at Telenor skal etablere seg i det tyske markedet i løpet av året.

Forsnakkelse?
– Tysklandssatsingen skal skje i samarbeid med British Telecom (BT), samtidig arbeider Telenor konkret med å skaffe tyske samarbeidspartnere, sier Hermansen.
Det ser ut til at Hermansen kan ha forsnakket seg, for det er ingen ledelsen som ønsker å uttale seg om en slik satsing.

Samarbeidspartnere
Telenor og BT arbeider også med å komme inn på det Østerrikske markedet. Her er deres samarbeidspartner det tyske kraftverksselskapet Viag.
Viag kan dermed være et naturlig valg av samarbeidspartner for Telenor og BT i Tyskland. Andre mulige samarbeidspartnere kan være de tyske selskapene Mannesmann, Veba eller Thÿssen.

Ingen kommentar I
– Jeg har ingen kommentar til Hermansens utspill om Tyskland. Vi ser nå på mellom åtte og ti markeder uten at det er avklart hvor vi slår til. Det er snakk om en betydelig satsing på flere land i Europa, men det er for tidlig å snakke om dette enda, sier regionsdirektør Kåre Gustad i Telenor Invest til Dagens Telecom.
Gustad gikk i fjor høst av som adm. direktør i Telenor Mobil for å lede en del av Telenor Invests utenlandssatsinger sammen med Telenor International.

Ingen kommentar II
– Jeg kan ikke si noe direkte om en eventuell satsing i Tyskland, men det er klart at Telenor sammen med BT ser på muligheter for å etablere seg i flere Vesteuropeiske land hvor også Tyskland er en mulighet, sier markedsdirektør Jon Kragerud i Telenor International til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse