Annonse


Enorm satellittvekst

Mobile satellittjenester (MSS) er i denne rapporten definert som to-veis data og telefoni til håndholdte terminaler.
Ovum mener at markedet i 2002 vil være samlet på 25 milliarder kroner i operatørinntekter, 23 milliarder på terminalomsetning og 10 milliarder kroner på tjenester. Med andre ord et totalmarkedet på 50-60 millarder kroner.

Asia vil lede
Rapporten er basert på at en del barrierer som mangel på regeleverk i mange u-land da er forsvunnet. Rapporten omfatter både lavbanesatellitter og geostasjonære satellitter.
Ovum regner med at Asia vil få tre ulike satellittsystemer og stå for en vesentlig del av markedet.

Mange tjenester planlegges
Analyseselskapet tror at mange av de som planlegger å lansere satellittjenester ikke vil gjøre det i mangel på finansielle og strategisk partnere.
Blant de som planlegger å lansere tjenester mellom 1998 og 2000 kan nevnes ICO, Iridium, GlobalStar og Odyssey. I Norge har Telenor planer om å sette i drift transpondere i sine geostasjonære satellitter for å kuynne konkurrere på dette markedet.

Får enorm kapasitet
Hva datahastighet angår har de først planlagte lavbaneprosjektene meget lav overføringshastighet. Neste generasjon satellitter som kommer like over årtusenskiftet vil få enorm kapasitet – opp til over 2 gigabit/s.

Annonse