Annonse


Årets produkt

Juryen er raus med lovord til dette produktet og mener «Norsk Språk» her setter en standard i valg av hjelpemidler til teksbehandling på PC.

Norges største stavekontroll
Norsk Språk er en installasjon som i følge leverandøren inneholder Norges største stavekontroll, fremmedordbok (25.000 ord), synonymordbok (30.000 ord), 12.000 bevingede ord, sitater, samt en en rettskrivningsordbok (Tanums) med 300.000 ord.

Burde vært standard
Imponert må juryen tydeligvis ha vært. Blant annet uttaler de i sin kjennelse; «Produktet burde vært standard på alle datamaskiner som selges i Norge».

Annonse


Annonse


Annonse