Annonse


Sparker 2.500

Tele Danmark høster storm fra de ansatte, som i liten grad er blitt informert om prosessen.

Sjokk-opplevelse
– Vi er i sjokk, sier flere av de ansatte, etter at de ble varslet i går via faks og internett.
Tele Danmark kritiseres for manglende kommunikasjon, og får kritikk for ikke å ha trukket fagforeningene inn i planene.
Omlag 1.000 ansatte på Sjælland møtte på jobben, men gikk hjem torsdag. På Jylland var det lagt opp til protester og faglige møter.

Intetsigende
Onsdag sendte Tele Danmark ut en pressemelding med den intetsigende tittelen: «Mere effektiv service»
Der ble det varslet at Tele Danmark offentliggjorde de overordnede prinsipper for sine forbedrings- og rasjonaliseringsprojekt, som var forberedt de seneste 12 måneder.

Effektivitet
Først ti linjer ut i pressemeldingen ble det varslet at «…ny teknologi gir muligheter for å frigjøre omkring 2.500 medarbeidere frem til midten av 1998. I samme periode regner Tele Danmark med å ansette omkring 500 nye medarbeidere, slik at antallet ansatte netto vil falle med 2.000 personer.»
Tele Danmark har 16.000 ansatte. Selskapet har vært gjennom en rasjonaliseringsprosess, og effektiviteten har øket med 35 prosent siden 1992.

Annonse


Annonse


Annonse