Annonse


Ny tele-skatt i EU

Det er press fra medlemslandene som ligger bak det nye avgiftsforslaget. Storbritania anslår at de kan tape rundt åtte milliarder kroner i skatteintekter på telekomtjenester hvis avgiftssystemet fortsetter som før.

Call-back selskaper
Det er spesielt de amerikanske teleoperatørene EU vil til livs. Operatører som leverer call-back tjenester er i ferd med å ta store markedsandeler i den internasjonale teletrafikken.
Hittil har disse selskapene unngått å betale merverdiavgift til medlemslandene i EU, melder Dagens Næringsliv.

Iverksettes før 1999
Forslaget som må godkjennes av EUs finansministre går ut på at regjeringene i EU-landene kan starte innkrevingen som en midlertidig ordning. Fra og med 1999 må teleoperatørene selv sørge for å få inn avgiften og betale den til statskassen i det enkelte EU-land.

Annonse


Annonse


Annonse