Annonse


Skal bli størst i Bergen

I det stille har ECsoft, tidligere IDC – Integrert Data Consult, vokst til ett av landets største konsulentselskaper. Gjennom fusjoner og oppkjøp har selskapet est utover internasjonalt. Gruppen, som fikk sitt nåværende navn i fjor høst, har i dag vel 500 ansatte spredt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, England og Frankrike. Etter en heftig runde med nyansettelser på tampen av fjoråret teller aktivitetene i Norge nå 130 ansatte. Det norske datterselskapet kjemper dermed med Danmark og England om å være det største i gruppen.

Da ECsoft ble lansert på NASDAQ-børsen i New York like før jul, verdsatte aksjekjøperne gruppen til 800 millioner kroner.

Den totale omsetningen for 1996 vil mest trolig ligge på mellom 300 og 350 millioner kroner, i følge Telecom Revy sine anslag.

Ambisiøst
Med 30 ansatte er Bergenskontoret ansvarlig for fjerdedelen av gruppens aktiviteter i Norge. Størrelsen hindrer imidlertid ikke direktør Rolf Helle i å ha en rimelig ambisiøs målsetting for aktivitetene lokalt.

Annonse


– ECsoft skal bli det største konsulentselskapet i Bergen, hevder han. Denne ambisiøse målsettingen vil han klare dersom han dobler staben – til 60 ansatte.

Network Computing vil bli det store satsningsområdet lokalt. Her tar Bergen sikte på å bli et europeisk kompetansesenter for resten av gruppen. I tillegg vil Bergenskontoret tilby konsulenttjenester på områdene Datavarehus, år 2000 og modernisering og systemarkitektur. Det er dessuten opprettet et lokalt kompetansesenter for objektorientert programmering.

  • Se også: Satser på NC:

    Annonse


  • Annonse


    Annonse