Annonse


Satser på telekom

Den raske ekspansjonen innen telekommunikasjon har gitt dette fagområdet mer plass i år enn på tidligere messer. Både tradisjonelle telenettverk, ISDN, mobil og radionettverk vises på utstillingen. I følge arrangøren blir kategorien satellittkommunikasjon et av messens høydepunkter.

Ni seksjoner
Årets messe deles inn i ni seksjoner fordelt på 23 utstillingshaller. De ni seksjonene er informasjonsteknologi, nettverkssystemer, programvare, telekommunikasjon, forskning og teknologi, sikkerhetsutstyr og kortteknologi, kontorteknikk, datastyrt produksjon og bankteknologi.

Verdens ledende
CeBit er en av verdens ledende IT-messer og arrangeres i år for ellevte gang.Til sammen er det påmeldt hele 6.857 utstillere fra Europa, USA og Østen. Totalt 61 nasjoner blir representert, men storparten av utstillerne er fra Tyskland.
I fjor hadde messen 606.900 besøkende.

Annonse


Annonse


Annonse