Rønbeck Sissel

Annonse


Rønbeck sier nei

Rønbeck Sissel– Dette er ikke aktuelt for eierne i det hele tatt, sier samferdselsminister Sissel Rønbeck til Aftenposten onsdag, mens hun i følge Dagens Næringsliv er noe mindre bastant:

– Det er ikke noen aktuell problemstilling så langt jeg kan se det, sier Rønbeck til den rosa avisen. Og hun legger frem tre hovedgrunner til denne holdningen: Det statlige eierskapet sikrerer bedre mulighetene til å nå viktige mål, for eksempel like tilbud over hele landet, mens den norske stat er i en helt annen finansiell situasjon enn tilfellet er for svært mange andre eiere av statlige selskap på telesiden – og dessuten gir investeringen meget god avkastning.

Etter salderingen
Det er det nettopp det siste som er en av Hermansens hovedbegrunnelser når han går ut med privatiseringsspørsmålet akkurat nå: Han reagerte på at opposisjonen på Stortinget, mot Regjeringens og Telenors vilje, økte utbyttet fra Telenor med 400 millioner kroner under salderingsdebatten i Stortinget like før jul.

Delprivatisering
– Jeg har notert meg at utgangspunktet for at han åpner denne debatten, er det som skjedde i forbindelse med salderingen i høst Min vurdering av det er at dette ikke er på langt nær så alvorlig at det skulle tilsi en delprivatisering, sier Sissel Rønbeck.

Annonse


Som samferdselsminister er Rønbeck bedriftsforsamling i Telenor og strengt tatt er det henne, ikke Høyre, Fremskrittspartiet og sentrumspartiene.

Rønbeck leser aviser
Telenors kapitalbehov var Hermansens andre begrunnelse for å hente inn penger på børs. Dette har Rønbeck offfisielt ingen kommentakr til. – Jada, jeg leser aviser, men jeg foretrekker å vurdere det når denne forespørselen eventuelt foreligger, sier Rønbeck til Aftenposten.

Samferdselsministeren ser det forøvrig ikke som noe alvorlig problem at Hermansen går ut med sine uttalelser: I begge avisene slår hun ganske enkelt fast at dette er hans vurderinger – ikke hennes. – Det er ikke eierens politikk, sier hun i Aftenposten.

Interpellasjon
Onsdag skal Sissel Rønbeck svare på en interpellasjon fra Høyre i Stortinget. Partiet er bekymret for at Telenors gjennom sine oppkjøp får en altfor dominerende og konkurransehindrende posisjon.

  • Se også: Privatisering neste år

    Annonse


  • Annonse


    Annonse