Annonse


Ønsker ikke Ericsson?

Stene har ikke satt seg inn i alle eiendomssaker enda, og ønsker derfor ikke å komme med noen kommentar om Ericsson-saken, opplyser hans sekretær til Dagens Telecom.
Stene ble innsatt som byråd i Oslo kommune den 15. januar i år.

Naturlig utspill
– Det ville være et naturlig utspill fra byrådet å ta kontakt med Ericsson i denne saken, slik det ble gjort ovenfor Telenor og Coca-Cola, sier kommunaldirektør Oddmund Hammerstad i Oslo kommune til Dagens Telecom.
Hammerstad opplyser at den kommunale forvaltningen ikke kan foreta slike utspill mot bedrifter, det må være den politiske ledelsen i kommunen som eventuelt tar slike initiativ.

Slankeprosess?
I saken om Ericssons flytting fra Arendal har det kommet frem informasjon om at produktutviklingsstaben i Arendal vil bli overtallige i konsernsammenheng.
Nettavisen har spekulert om flytteprosessen til Ericsson ville medføre en velkommen reduksjon i antall ansatte, noe informasjonsdirektør Paul Falck i selskapet benekter.
– Situasjonen med overtallighet er ikke reell nå, men representerer noe vi mener vil skje etter årtusenskiftet, sier Falck.