Annonse


Korreksjon fra Telenor

Telenor Bedrifts DRK markedsområde Vest har vært med i planleggingsfasen av denne demonstrasjonen. Vi tilbød å overføre bilder fra aktuelle lokasjoner i redningstjenestens verdikjede.
Ved gjennomgang av hvordan dette skulle gjøres ble det fra vår side presisert viktigheten at redningstjenesten organiserte en regi som var strømlinjeformet for at dette skulle fungere.
Telenors oppfatning var at alle følte at dette var for risikabelt, hvis man ikke overførte dette ved hjelp av profesjonell regi. Det ble videre diskutert om man ikke skulle ta opptak av de ulike lokasjonene i redningstjenestens verdikjede og redigere dette på forhånd.
Dette kunne forenkle regien for redningstjenesten. Disse videoopptakene skulle presenteres på storskjerm samtidig som aksjonen på åstedet skulle vises live.
Videospillere og storskjerm er ikke en del av Telenors produktportefølje, derfor tilbød Telenor å oppgi kontakt til firma som leverer dette.
Telenor har satset mye penger på helse messen og hadde desverre ikke anledning til å sponse utstyr som er utenfor Telenors produktportefølje.
Selskapet kjenner seg ikke igjen i fremstillingen som journalist Liv Strømme har gitt i saken.

hilsen Frank Berntsen

Annonse


Annonse


Annonse