Liv Stømme

Annonse


Dyrt å trene ingeniører

Liv StømmeRaskt voksende interesse internasjonalt for Neras avanserte radio- og satelittkommunikasjonsløsninger gjorde at selskapet måtte ansette et hundretalls nye medarbeidere i 1996. Storparten av nyansettelsene skjedde ved selskapets avdelinger her i Norge, sier personalsjef Arne H. Haug ved Nera Kokstad til Telecom Revy.

Storparten av de som ble ansatt var nyutdannede ingeniører, sivilingeniører og informatikere, hentet rett fra skolebenken ved høyere norske utdanningsinstituasjoner. Det ble også ansatt endel nyutdannede fagarbeidere.

15 – 20 millioner
Nyutdannede med bakgrunn innen elektronikk og svakstrøm har vanligvis en god teoretisk plattform, men de mangler yrkeserfaring. De har heller ikke kjennskap til Neras avanserte, høyteknologiske produkter, konstaterer personalsjefen.

Vanligvis tar det ett år fra en fersk ingeniør eller sivilingeniør starter i selskapet og til vedkommende er fullt produktiv. Intern opplæring, i tillegg til lønn og sosiale kostnader i dette året, innebærer at selskapet må ut med inntil 500.000 kroner før vedkommende vil være istand til å gjøre nytte for seg i selskapet.

Annonse


– Totalt kostet interne opplæringstiltak for nyansatte Nera 15 – 20 millioner i fjor, sier Haug.

Gjennomsnittlig investerte selskapet 200.000 kroner per hode på å kvalifisere de nyansatte til å utføre det arbeidet de var ansatt til å gjøre. Når summen ikke var høyere, skyldes det delvis individuelle forskjeller, delvis at Nera også rekrutterte forholdsvis mange fagarbeidere. De siste kan settes inn i full produksjon forholdsvis mye raskere enn ingeniører og sivilingeniører, i følge personalsjefen.

Foretrekker nyutdannede
Kostnadene til tross, Nera foretrekker å hente arbeidskraften rett fra skolebenken framfor å friste velkvalifisert personell ansatt i andre bedrifter med skyhøye lønninger for å få dem til å flytte på seg.

– Nyutdannede er teoretisk oppdatert og sitter inne med kunnskaper om den nyeste teknologien – her har Nera ikke noe å utsette på skoleverket, understreker personalsjefen.

En annen fordel med nyansatte er at de lett lar seg forme av bedriften. De har ikke rukket å lære seg til uvaner som må avlæres.

Ingeniørmangel truer
Men Nera er ikke bare engasjert i interne opplæringstiltak av personer som allerede er ansatt. Selskapet har også innsett at ingeniørmangel truer IT-bransjen, og at Nera må bidra aktivt også eksternt for å sikre framtidig rekruttering av ingeniører, fagarbeidere og selgere.

  • Se også: Skole: offentlig oppgave

    Annonse


  • Annonse


    Annonse