Annonse


Digitull konflikt

Digi og Riksnett braket sammen i desember. Krangelen oppstod da Riksnett gjennom sin tjeneste Riksagenten plasserte Digis stoff på egne sider, og med egne annonser.

– Vi hadde en konflikt med Digi, Pål Leveraas angrep hadde mer karakter av angrep enn av dialog. Han skrev ting som vi mener var usanne. Det irriterte jo ganske mye. Ting han trakk tilbake i en beklagelse, sier Rolf Larsen i Riksnett til Dagens Telecom.
– Vi tok Digi inn igjen etter at konflikten var løst. Men Leveraas fortsatte. Journalister skal få lov til å skrive mye rart, men dette gikk over alle støvleskafter. Etterpå har vi ikke hatt noen dialog, sier Larsen.

Tok igjen
– Kommer Riksagenten igjen til å ha pekere til stoff fra Digi?
– Vi synes Digi har interessante nyheter, og vi hadde en positiv kontakt med dem tidligere. Dette var vår måte å ta igjen på. Men vi ønsker ikke å ha et negativt forhold til noen, og om Digi tar kontakt kan bitene falle på plass igjen.

– Riksnett presenterer seg som innholdsnøytrale. Å kutte ut Digi – er det innholdsnøytralt?

Annonse


– Vi skal ikke drive med innholdet i det hele tatt. Men vi har heller ikke plass til alt. Vi er opptatt av å ha et godt forhold til våre innholdsleverandører, og mente at forholdet til Digi ikke var godt nok.

Intern diskusjon
Ett annet spørsmål er hva Riksnett skal gjøre med sin agent. Larsen er usikker på om det er en primærtjeneste fra Riksnetts side.

– Vi prøver å trekke linjene. Hvor går grensene mellom rene brukerfunksjoner og det som vi kan putte i innholdskategorien. Det er en intern diskusjon om agentene er et innholdsprodukt eller om de er en tjeneste på linje med Alta Vista. Tjenesten er interessant og vi har fått mange positive henvendelser.

Frames
– Når dere henviser til sider på en del nettaviser så er det flere steder som en bare får med nyheten, og ikke rammene rundt med tilhørende funksjoner. Er dette bevisst fra Riksnetts side?

– Nei, det har med selve konstruksjonen av sidene å gjøre. Det er et spørsmål om å tilrettelegge sidene for agenter. De aktuelle innholdsleverandørene du henviser til linker til selve nyheten. Da blir ikke alle strukturene med bort til brukeren.

Strategi
– Vi føler at mange ikke tenker langt nok frem når de konstruerer en side. Man må se hvilke nye teknologier som kommer, og forberede og tilpasse innholdet sitt til ny teknologi. Det er en rekke spørsmål som nye tjenester bør stille seg:

– Vi vi la vår informasjon bli pekt til av agenter – ja/ nei? Er svaret ja blir neste spørsmål: Lever vi av reklame? Svarer du ja på dette, så må du ha en løsning som sørger for at reklamen når fram om siden presenteres av en agent.

Stridens kjerne
Digi og Riksnett havnet i tottene på hverandre etter at Riksnetts agent viste til Digis sider, og presenterte innholdet på sine egne sider. Det førte til at redaktør Pål Leveraas tordnet løs på skjermen:

– Det A-presseeide selskapet Riksnett har satt en ny standard for Internett-basert frekkhet ved regelrett å stjele redaksjonelt stoff fra de fleste viktige redaksjonelle ressurser på det norske og internasjonale nettet. Ved å plassere stoffet i en frames-basert løsning, fremstiller Riksnett andres stoff som om det var deres eget. Metodene er å sammenligne med at Dagbladet rutinemessig lager faksimiler av samtlige sider VG publiserer, og deretter selger annonser rundt faksimilene.(http://web.sol.no/kanal1/digimedia/pl13906552.htm) (http://web.sol.no/kanal1/digimedia/originaler.htm)

Nå ser det ut til at partene er på talefot igjen.
Redaktør pål Leveraas var onsdag på reise og ikke tilgjerneglig for kommentarer.

Annonse


Annonse


Annonse