Annonse


Arbeidsledige på nettet

Form og løsning på hvordan tjenesten skal utformes står igjen å diskutere. Men det er enighet i Arbeidsformidlingen om at det er behov for en digital møteplass for både arbeidssøkere og arbeidsgivere. Her vil det blant annet være mulig for arbeidssøkere å legge ut CV.

Uavhengig av saksbehandleren?
– Vi mener at vi bør tilby den type service via vår internettjeneste, sier kontorsjef ved Arbeidsformidlingens informasjonskontor Heidi Wiggen til Dagens Telecom.
Et spørsmål kan være om tjenesten skal være relativt frittstående, eller om den skal knyttes opp til de opplysninger som den arbeidssøkendes saksbehandler også har. Dette er et utredningsarbeide som blir gjort i forbindelse med at Arbeidsformidlingens databehov blir vurdert.

Flest stillinger
– Vi mener at dette er spesielt viktig at en slik tjeneste blir gjort av Arbeidsformidlingen, som har den største og mest komplette basen for ledige stillinger, sier Wiggen.
Tidspunktet for når dette gjennomføres vil være avhengig av hvordan saksbehandlernes system blir.

Vurderer tekniske løsninger
– Vi er i gang med å vurdere tekniske løsninger. Når vi har bestemt dette skal vi starte arbeidet med å lage en møteplass. Når dette gjennomføres er avhengig av flere omstendigheter. Blant annet kostnader og tidsfaktorer, sier Wiggen til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse