Hoff, PerMorten

Annonse


– Velholdt Rugaas-tale

Hoff, PerMortenGeneralsekretæren Per Morten Hoff var stort sett fornøyd med planleggingsministerens IT-politiske redegjørelse i Stortinget tirsdag.
– Innlegget var velholdt og det er stort sett umulig å være uenig med noe av det som ble sagt fra Stortingets talerstol i dag. Rugaas har mange gode tanker om hvordan vi skal forme den norske IT-vei basert på våre egne verdier. Det jeg imidlertid savnet sterkt i redegjørelsen var det konkrete innholdet. Så vidt jeg kunne registrere ble det skissert kun et par konkrete tiltak. Redegjørelsen for øvrig føler jeg var en samling med fine ord og vendinger, sier Hoff til Dagens Telecom.

Nedsetter to idégrupper
De konkrete tiltakene Rugaas tok til orde for var blant annet et initiativ om å nedsette to referansegrupper som får i oppgave å komme med idéer til hvordan vi skal forme vår IT-politiske hverdag i Jagland-visjonen «Det norske hus».
Den ene gruppen skal være en ungdomsgruppe – ingen av deltakerne skal være eldre enn 25 år – som skal komme med idéer til bruk av informasjonsteknologi og Internett på ulike samfunnsområder. Ungdomsgruppen vil også bli utfordret til å forslå hvordan ungdom og ungdomsorganisasjoner kan etablere fellesskap og nettverk og bruke nettet i sitt arbeid. – For eksempel i holdningsskapende arbeid mot vold og mobbing, kan nettet brukes til å skape møteplasser og diskusjonsfora, sa Rugaas.
Den andre arbeidsgruppen planleggingsministeren vil etablere skal ikke ha noen deltakere som er yngre enn 65 år – og disse skal ta for seg hvordan eldre kan få glede og nytte av nettet og gi råd og synspunkter på hvordan vi bør innrette oss når nye tjenester og kommunikasjonskanaler i samfunnet utformes.

Vil ha øremerking
– Dette er isolert sett gode tiltak, men det er langt på nær nok. Norsk IT-politikk må bli mye mer konkret. Jeg må igjen vise til Danmarks IT- og forskningsminister, Frank Jensen, som har gått den motsatte veien av det vi har gjort her hjemme. Jensen har målsatt en rekke svært konkrete tiltak for dansk IT-politikk, og gjennomfører faste, kvartalsvise gjennomganger av hvordan disse målsettingene blir oppfylt. Dit må også vi komme, sier Per Morten Hoff, som tar til orde for at det nå må øremerkes bevilgninger til IT i den norske skolen.
– Det er en kjensgjerning at kommunene ikke setter av penger til IT i den norske skolen. Rakkestad skole, der det i gjennomsnitt er 178 elever som må dele en PC, er et godt eksempel på at dagens ordning ikke fungerer.

Nordisk ministermøte?
KDL går selv konkret til verks. Bransjeorganisasjonen tar nå til orde for å innføre jevnlige møter mellom IT-ministrene i de nordiske land etter samme modell som i dag gjelder for de øvrige statsrådene i Norden.
– Vi har invitert alle IT-ministrene til et møte utpå vårparten. Dette ligger nå som forslag i Nordisk Råd. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på initiativet, som vi håper blir gjennomført når Norge nå overtar sekretariatet i Nordisk Råd, sier Per Morten Hoff til Dagens Telecom. KDL samarbeider med sine søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark for å få i stand IT-ministermøtet.

Annonse


Ja til KDL
Bendik Rugaas har på sin side allerede takket ja til å møte KDL for å diskutere de IT-politiske utfordringer Norge står overfor i årene som kommer. Foreløpig er dette møtet spikret til onsdag før skjærtorsdag, men datoen kan bli endret.
– Vi har bedt om en ny dato, ettersom det ser ut til å være vanskelig å samle de viktigste topplederne i bransjen på denne tiden, sier Per Morten Hoff til Dagens Telecom.

  • Se også artikkel: –IT skal være synlig

    Annonse


  • Annonse


    Annonse