Annonse


Shell-kontrakt i havn

Kontrakten er fra Shells side undertegnet av Undersøkelse- og produksjonsavdelingen. Dette er den avdelingen som leter etter olje på den norske kontinentalsokkelen. Datakraft benyttes her blant annet i analysen av seismiske data fra havbunnen.

Spesialtilpasset
Digital skal i følge denne kontrakten ha ansvaret for all brukerstøtte, både år det gjelder standardsystemer og enkelte spesialtilpassede programvarer. Også drift av alle Unix- og NT-servere og lokalnettverkene ved Norske Shells driftskontor i Kristiansund og på Draugen-plattformen skal utføres av Digital.

Ansetter folk
For å gjøre jobben ansetter Digital 6-7 nye medarbeidere som alle skal sitte hos Norske Shell. Digital har i mer enn 10 år levert tjenester og maskinvare til Shell i hele Europa.

Langsiktig
Driftssjef Bjørnar Hovland i Norske Shell sier i følge en pressemelding fra Digital at valget av samarbeidspartner er begrunnet ut fra Digitals langsiktige satsning på brukerstøtte og deres store kompetanse på drift og vedlikehold av kompliserte nettverk. Dette i kombinasjon med Digitals kompetanse på både unix og Windows NT.

Annonse


Annonse


Annonse