Arkivfoto

Annonse


Privatisering neste år?

ArkivfotoKonsernsjef Tormod Hermansen og Telenor kommer til å trenge fem-seks milliarder kroner de neste par årene. Dette bør kunne hentes over børs. Det vil dessuten gjøre det lettere for staten  styre Telenor, sier han til Dagens Næringsliv tirsdag.

«Overkjørt» av Stortinget?
Det kan virke som et paradoks, men for Hermansen er resonnementet klart: Når staten eier 100 prosent i Telenor kan en mindretallsregjering til enhver tid bli overkjørt av Stortinget. Hvis staten eier et selskap sammen med andre, fratas Stortinget muligheten til å gripe inn. Det øker styringsmulighetene fordi staten både som dominerende eier, og på andre måter, kan styre Telenor, opplyser Hermansen til Dagens Næringsliv.

Partiboka i orden
Den gamle arbeiderpartimann Hermansen (med medlemsskap i partiet i hele 40 år) har altså snudd tvert om i den vanlige argumentasjonen for hvordan staten skal beholde kontrollen over statsbedriften: Nå blir kontrollen best hvis pengene hentes på børser i Norge og utlandet. Men Hermansen understreker at det ennå er tidlig  si hvordan det vil foregå.

– Delprivatiseringen av Telenor er ikke et ferdig gjennomarbeidet konsept hos oss. Jeg har begynt å uttale meg om dette fordi jeg så at måten Stortinget nå opptrer, kan være til skade for Telenor, sier Hermansen.

Annonse


Vil ha seks milliarder
Den konkrete årsaken til Hermansens reaksjon er altså at Stortinget i høst økte det planlagte utbytte for 1996 fra 550 millioner kroner til 950 millioner kroner. Det må være noe galt med en aggressiv utbyttepolitikk overfor en bedrift med stor vekst og god lønnsomhet, sier han, og gjør det også klart at selskapet i løpet av året kommer til å be departementet om økt egenkapital for å øke finansiere investeringene de nærmeste årene.

Det dreier seg om cirka seks milliarder hvis egenkapitalandelen skal holdes på mellom 42 og 50 prosent. Vi tenker seg å kunne hente inn 2,5 til 3 milliarder kroner i egenkapital gjennom emisjon to ganger, sier Hermansen.


Annonse


Annonse


Annonse