Annonse


Nye Ericsson-kontrakter

Den største kontrakten er inngått med Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogota, melder nyhetsbyrået NewsWire.

320 millioner kroner
Kontrakten har en verdi på om lag 320 millioner kroner, og omfatter blant annet utvidelse og oppgradering av det offentlige telenettet ved hjelp av en AXE-sentral.

Telenett-utbygging
Den andre kontrakten på om lag 180 millioner kroner er inngått med selskapet Empresas Publicas de Medellin. Den innebærer blant annet videre utbygging av telenettet i Medellin-området.

Annonse


Annonse


Annonse