Arkiv

Annonse


– IT skal være synlig!

ArkivRugaas redegjorde om informasjonsteknologi og om konsekvensene for det norske samfunnet. Det var en minister med stor tiltro til informasjonsteknologi, og med noe bekymring for en del av dens mørke områder som var på banen i Stortinget.
Bekymring ble uttrykt for at det skulle bli et skille mellom de som behersker teknologien, og de som står utenfor. Generelt ble det gitt uttrykk for stor tiltro til IT som et verktøy for kommunikasjon.

Politiske mål
– Informasjons- og kommunikasjonsteknologien åpner for nye muligheter, sa Rugaas, men redselen for at IT kan skape et kaldere samfunn må tas på alvor. Regjeringens politikk på IT-området er derfor ikke forskjellig fra andre politiske mål for det norske samfunnet.

Hovedpoeng i talen var:

 • Samarbeide med andre land er viktig, Norge må delta aktivt der regelverkene utformes. Samtidig skal IT-veien baseres på norske verdier og norske fortrinn.
 • Straffeloven må endres slik at samme regler vil gjelde for alle medier med levende bilder. Grensen for akseptabel vold må bli strengere enn i dag.
 • IT må utnyttes i undervisningen. – Dyktige elevers IT-ferdigheter må ikke ses på som en trussel, men må utnyttes som en positiv ressurs, poengterte planleggingsministeren.
 • Regjeringen vil lage en nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning. Jenter må ikke falle utenfor i bruken av de nye verktøyene.
 • Utviklingen må være balansert. Rugaas advarte mot ensidig oppmerksomhet rundt utstyr.
 • IT skal utvikle demokratiet og styrke den enkeltes adgang til innflytelse. Folkebibliotekene kan bli naturlige knutepunkter for informasjon.
 • Lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner må dras med. To idegrupper skal hjelpe planleggingsministeren. En gruppe hvor alle skal være under 25. Og en gruppe hvor alle skal være over 65.
 • Elektronisk kommunikasjon må være like akseptert og tillitsvekkende og ha samme juridiske holdbarhet som papirbasert. Rettsregler må endres for å oppnå dette.
 • Ressurskrevende manuelle rutiner i forvaltningen skal automatiseres. Sikkerhetstiltak må opprettes for å hindre uønsket tilgang på informasjonssystem.

  Annonse


  Ny dimensjon
  – Den virtuelle virkeligheten viser oss verden i en ny dimensjon, avsluttet Rugaas sin tale til Stortinget. Og han siterte forfatteren Jostein Gaarder: «Når verden finnes til, er grensene for det usannsynlige allerede overskredet».
  Problemet er ikke at maskinene skal lære å tenke som maskiner, men at vi ikke skal glemme å gjøre det, avrundet Rugaas.

 • Se også artikkel: –Velholdt Rugaastale

  Annonse


 • Annonse


  Annonse