Annonse


FN blir Telenor-kunde

UNDP – United Nations Development Programme regner med å kjøpe inn telekommunikasjonstjenester for en verdi av 70 millioner kroner årlig.

I dagens situasjon ligger Norge godt an til å få en større del av det totale markedet for telekommunikasjon til andre FN-organ, opplyser direktør John S. Svendsen ved UNDPs Københavnkontor.

Beste tilbud
Telenor ble vurdert å ha det beste tilbudet av FNs anbudskomité i skarp konkurranse med en rekke internasjonale selskap.

– Telenor er meget konkurransedyktige på den internasjonale banen, forteller UNDPs norske direktør John S. Svendsen. Selv om prisen ligger en smule over konkurrentene er jeg imponert over servicen de yter, sier Svendsen til Finansavisen.

Annonse


Anbud
UNDP er en FN-tjeneste som skal forsyne moderorganisasjonen med varer og tjenester. Til å formidle anbudene brukes Internett. Manglende telekommunikasjonstjenester i mange utviklingsland gjør at FN bruker et eget sambandsnett via satellitt. I 42 land går FN-kommunikasjonen via satellitt.

Det er dette nettet som Telenor skal ha ansvar for at det er i drift. I år skal Telenor levere tjenester for oppunder 10 millioner kroner. Kontrakten er for ett år.

Annonse


Annonse


Annonse