Annonse


19,7 % av NetCom selges

Singapore Telecom regner med at veksten i telemarkedene i Øst-Asia og Stillehavsregionen kommer til å bli formidabel i årene som kommer. Derfor har selskapet besluttet at dette området i fremtiden skal være Singtels hjemmemarked.
Dette betyr at selskapet på sikt ønsker å trekke seg fra sine europeiske investeringer, bortsett fra Belgacom. Dette gjelder aksjeposter i NetCom GSM ASA, i Stjärn-TV i Sverige og i britiske General Cable Plc.

Ukjent for Bjørkum
Informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom kjenner ikke til at det finnes noen konkrete planer fra Singtels side om salg av aksjene.
Bjørkum henviser til selskapets låneavtaler, som er i ferd med å refinansieres i disse dager og hvor storaksjonærene har forpliktet seg overfor långiverne til å se på aksjepostene i Netcom som langsiktige investeringer.

Ny strategi
Det var i et intervju i Singapore-avisen Strait Times i forrige uke at Allen Lew, sjef for Singapore Telecom International, klargjorde selskapets nye internasjonale strategi. STI er den delen av Singtel som offisielt står som eier av selskapets 19,74 i NetCom ASA og Allan Lew er selskapets representant i NetComs styre.

Endrer tyngdepunktet
Det viktigste målet i tiden som kommer, i følge Lew, er endre tyngdepunktet i selskapet oversjøiske investeringsstrategi slik at den langsiktige fortjenesten blir bedret.
Dette skal gjøres ved at fokus flyttes fra Europa til den rask voksende Stillehavsregionen, særlig Australia, New Zealand, Asean-landene og de såkalte NIE-landene (Newly Industrialised Economies).

Annonse


Bengacom
I Europa vil Singtels investering i Belgacom (900 millioner dollar) være selskapets siste i Europa – og videre satsing i denne verdensdelen vil skje via Belgacom.
Allen Lews uttalelser ble mottat med stor interesse i Øst-Asiatisk telebransje, hvor Singapore Telecom allerede er en stor aktør. Selskapet lå i fjor på 55. plass på Fortune 1000-listen over internasjonale selskaper.

«Når tiden er riktig»
På direkte spørsmål om hva som vil skje med selskapets tre andre, europeiske investeringer, svarte Crane, at «Siden vårt fokus nå er flyttet til Asia og Stillehavsregionen, vil vi, når tiden er riktig. se på hva vi gjøre med våre europeiske aksjebeholdninger». «Når det gjelder våre eksisterende investeringer, vil vi forsatt oppretteholde våre forpliktelser overfor dem så lenge vi beholder eierandeler i dem», sa Lew i avisintervjuet.

Tidlig ute
Singapore Telecom var tidlig ute med sin investering i NetCom, og er en av hovedaksjonærene sammen med amerikanske Ameritech og svenske Comvik International.
Disse aksjonærene lovet ved NetComs børsintroduksjon i fjor at de inntil videre ville bli sittende på sine aksjeposter. Det er imidlertid mulig for Singtel å selge sine aksjer hvis det dukker opp en nye aksjonær som tenker langsiktig.
30. september satt Comvik på 25.05 prosent av NetComs aksjer, Ameritech International og Singapore Telecom International hadde 19,74 prosent hver, mens Orkla var største norske eier med 11,05 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse