Annonse


Vedlikehold av nettverk

Dataquest har nylig utført en undersøkelse om lokale nettverk. To interessante faktorer kom fram i undersøkelsen, tidsbruk for vedlikehold av nettverket og hva LAN koster.

Tidsbruk
Her ble det undersøkt hvor mye tid som gikk til administrasjon, planlegging, opplæring, overvåking og akutt feilsøking ved bruk av lokale nettverk.
Det viste seg at akutt feilsøking alene tok 48 prosent av tidsbruken.

Lavere budsjetter
Tilvekst-takten for lokale nettverk har skutt fart de siste årene. Bare siden 1993 har tilveksten av LAN-segmenter økt med 115 prosent.
I den samme perioden påviser Dataquest at budsjettene til nettverkene ikke har økt tilsvarende. Kostnadene har siden 1993 økt med 66 prosent.

«Bygge bro»
For å bygge bro mellom gapet i kostnader og tilvekst, trengs bedre utstyr. I og med at så mye av kostnadene er et resultat av arbeid med akutt feilfsøking bør slikt utstyr prioriteres. Likeledes er det viktig at driftsansvarlig får bedre opplæring, i følge Dataquest.

Annonse


Annonse


Annonse