Annonse


Sjekk nettverket

Flukes nye produkt går under betegnelsen One Touch Network Assistant. Den kan sjekke alt fra 10 Mbps til 100 Mbps Ethernett ved at den som tester trykker seg fram på skjermen til testeren.

Kjører ulike tester
I skjermbildet kommer resultatet av testen opp. Testeren identifiserer automatisk feil ved kabling, NIC og hub. En autotest verifiserer nettverkskoblinger med en enkelt tast. Ved å kjøre en helsetest vises bruk, kollisjoner og feil.
Testeren kan også brukes ved flytting, utvidelse og andre forandringer av nettverket.

Sjekker tilkoblinger
Testeren identifiserer automatisk om det er en Novell, Windows NT eller en NetBIOS server som er i nettverket.
Den sjekker også hvilke TCP/IP subnett huben er tilkoblet om en arbeidsstasjon har feil IP-adresse.

For ikke-eksperter
Testeren er først og fremst laget for de som ikke er nettverkseksperter.
I skjermbildet får nettverksovervåkeren råd. Rådgivingen går ut på at de fakta som samles inn fra nettverket tolkes av instrumentet. Bedømming av verdiene vurderes så i forhold til rimelige verdier for et friskt nettverk.
I følge leverandøren viser studier at behovet for support minsker med 80 prosent ved bruk av instrumentet.

Annonse


Annonse


Annonse