Annonse


Møter telekonkurransen

Den svenske regjeringen foreslår i en ny lov om telekommunikasjon at det ikke lenger skal være et krav at Telia har like takster for hele landet. Selskapet skal få adgang til å møte konkurransen der den er hardest. Mange tror nå at det vil bli billigere å ringe fra de store byene i Sverige, og at prisene vil øke for lokalsamtaler i tynt befolkede områder, siden maksimumssatsene for tellerskritt også blir fjernet.

Dyrere å ringe på landet
Telia har fått konkurranse på hjemmemarkedet fra en rekke store teleoperatører de seneste årene. Dette har ført til at selskapet har mistet markedsandeler på en rekke områder. Men når det gjelder markedet for lokalsamtaler har konkurransen hittil vært lav.

Skal bli lavere
Årsaken til at den svenske regjeringen vil tillate forskjellige priser for lokalsamtaler er at prisene for lokalsamtaler i områder med sterk konkurranse skal bli lavere, ifølge Tidningarnas Telegrambyrå.
Det gamle kravet om like takster for både by og land innebærer en risiko for at alle må betale mer, mener den svenske regjeringen.

Unngå skjevheter
Unødvendig regulering kan lede til skjevheter i prisdannelsen og kan bremse produktutviklingen. På sikt vil dette skade konsumentene, heter det i regjeringens lovforslag.
Samtidig får prismyndighetene mer makt. Tidligere har det vært en del krangel mellom Telia og andre operatører om de såkalte samtrafikkavgiftene for å bruke konkurrentenes nett. Prismyndighetene skal nå raskere kunne avklare uenighetene.
Lovene kan gjelde fra 1. juli i år.

Annonse


Annonse


Annonse