Annonse


Andy Grove til Europa

Talen holdes i forbindelse med et stort Intel-seminar i München, Tyskland. Her vil temaene dreie seg om Intels satsning på 32 bits computere, nettverks-PC i fremtiden og behovet for enklere og bedre styringsmuligheter innenfor PC miljøet.
Et annet aktuelt tema Grove vil ta for seg er internettets muligheter og hvordan leverandør-/kundeforholdet har endret seg gjennom denne kommunikasjonskanalen.
Nettadressen er: http://www.intel.com/english/wave

Annonse


Annonse


Annonse