Annonse


Programvare-eksportør?

Programmet skal gjøres klart på dansk og finsk i tillegg til norsk. Og telefonprodusentene vil bli tilbudt egne, telefonspesifikke versjoner av programmet.
MobilKontor 2.0, som er utviklet av AS EDB for Telenor Mobil, er basert på Windows 95 og standarder som TAPI (Telephone Application Programming Interface) og MAPI (Messaging Application Programming Interface). Dermed skal det være enklere å få programmet til å fungere sammen med Microsofts Windowsløsninger (inkludert Office 97 og Exchange) og med produkter fra andre leverandører.

Enklere?
Målet med utviklingen av den nye versjonen har vært å gjøre det enklere å sende fax, internettpost og personsøker- og SMS-meldinger fra telefonen. Programmet er basert på og integrert med Microsoft Exchange, slik at brukeren får tilgjengelig de ekstra funksjonene som en del av Exchange-klienten og kan bruke Exchanges adressebok også til SMS og personsøk.

Enkelt tastetrykk
Exchange er også tilpasset de enkelte meldingsformenes særtrekk. Hvis SMS-meldingen er på mer enn maksimalgrensen på 160 tegn, vil programmet sørge for at meldingen blir delt opp i flere nummererte overføringer. Man kan også gjøre ferdig flere ulike meldinger, så som fax, SMS og e-post uten å koble seg opp og deretter sende dem samtidig med ett enkelt tastetrykk.

Integrasjon
Integrasjonen er spesielt tett mellom programmet og telefoner fra leverandører som Nokia og Ericsson, selv om produktet er tilpasset alle telefoner med GSM-data-kort, og også kan brukes med modem over vanlig, trådbasert telefon.
Integrasjonen med telefonene fra Ericsson og Nokia innebærer blant annet at brukeren kan redigere og bruke telefonens kortnummerliste fra PCen, og det er også mulig å flytte data fra telefon til Exchanges adressebok og tilbake igjen. I tillegg er det mulig å se status for telefonen på PC-skjermen, så som ledig minne i kortnummerlisten, batteristatus og signalstyrke/dekningsgrad.

Sentral løsning
En annen nyhet er MobilKontor Sentral, som er en funksjon som samler en lang rekke kommunikasjonsfunksjoner som ellers er spredd rundt i forskjellige menyer og på forskjellige nivå i Windows 95, inkludert Kontrollpanelet.
I Mobilkontor Sentral finner du fire grupper som tar for seg henholdsvis meldingsfunksjonene, oppsettsalternativene for de forskjellige typene kommunikasjon, de enkelte programmene (som Hyperterminal, Exchange, etc) og de forskjellige brukerprofilene som brukeren kan sette opp. En egenutviklet meldingsvarsler hører også med, for at brukeren ikke bare skal få beskjed om at en melding er kommet, men også hva slags melding det er snakk om: Fax, e-post, etc.

Annonse


Annonse


Annonse