Annonse


«Grafisk» mobiltelefon

Det var vel først og fremst den dårlige batterikapasiteten og relativt dårlig samtalekvalitet som gjorde at den store LCD-skjermen med skjermikoner og funksjonstaster ikke var nok i den forrige versjonen av Alcatels mobiltelefon.

Har forstått problemene
Nå har imidlertid HC 1000 vært tilgjengelig i et par måneder og vist at Alcatel har forstått problemene og prøvd å finne løsninger. Det viktigste er vel at batterilevetiden er økt. Standardbatteriet (Li-ion) tilbyr ( i følge leverandøren) 55 minutter taletid og inntil 21 timer standby.
Et ekstra stort NiMh-batteri gir inntil 130 minutters taletid og 46 timers standby. Dette er riktignok ikke på høyde med dagens beste telefoner, hvor standbytid er dobbelt så høy og vel så det, men det er en klar forbedring og betyr at brukeren i mange tilfelle kan glemme batteriladeren når han eller hun skal ut på korte turer.

Skjermikoner
Men den viktigste egenskapen ved telefonen er fremdeles den grafiske LCD-skjermen, som er større enn det konkurrentene kan tilby og som derfor har plass til tre skjermikoner, med tilhørende funksjonstaster, i tillegg til de vanlige meldingene som nettverk, batteri- og signalstyrke. Tid og dato hører også med.
Man navigerer altså ved hjelp av de tre funksjonstastene som skifter funksjon i takt med skiftende ikoner, eller ved hjelp av navigasjonspilene i den store tasten like under. En egen ”hjemme-tast” hører også med, slik at man raskt kommer tilbake til utgangs-skjermen, uansett hvor man måtte befinne seg i hierarkiet.

Lik Windows
Bruken av ikoner kan best sammenlignes med Windows- eller Macintosh-grensesnittet. Disse gir blant annet adgang til to kataloger med 50 adresser hver – og her er det snakk om fulle adresser med telefon- og faxnummer, ikke bare kortnummer. I tillegg kommer den vanlige SIM-katalogen.

Annonse


Alarm og kalkulator
I tillegg har telefonens minne plass til en alarmfunksjon som varsler når brukeren har lagt inn meldinger – og man får også direktekontakt (ett tastetrykk) med telefonsvartjenesten (eller med et annet, viktig telefonnummer.) Alcatel har også tatt med en kalkulatorfunksjon (4 regnearter) i telefonen. Og hvis du har behov for det, kan du skifte mellom 16 forskjellige språkversjoner (inkludert kinesisk og russisk) på skjerm-menyene. Data- og faxoverføring via PC-kort og med dataoverføringshastighet på 9600 bits pr sekund hører også med, og man kan skifte mellom vanlig ringing og vibrering.

Liten tvil
Det er altså liten tvil om at Alcatel HC 1000 egentlig representerer seriøs konkurranse for de to store leverandørene Ericsson og Nokia. Men det er klart at tekniske finesser er ikke alt: Man må også klare dette med markedsføring. Og akkurat på dette punktet virker det som om lite skjer for denne telefonen ved inngangen til 1997.

Annonse