Annonse


E-post støtter LDAP

Dette er den første e-post-klienten som støtter den kommende Internett-standarden LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).Det har vært mye snakk om LDAP og hvordan denne nye protokollen vil gjøre det enklere å holde oversikt over katalog- og adresseinformasjon i en stadig mer komplisert Internett-verden. Men LDAP er en protokoll som forteller hvordan man skal ta kontakt med og få opplysninger ut av en katalogtjeneste. Det er altså ikke et fullt ferdig katalogsystem som kan sammenlignes med Novells NDS eller Banyans StreetTalk.

Enklere å hente frem info
Hvis man skal få glede av LDAP er det altså nødvendig at både e-post-klient og katalogtjenesten aksepterer protokollen. Det er dette som nå skjer når Microsofts e-post-klient støtter LDAP, skriver Telecom Revy.
Det skal i følge Microsoft bli betydelig enklere å hente frem adresseinformasjon fra de tjenestene som man har tilgjengelig, særlig i USA. Man kan bruke internettkatalogene for å finne adressaten ved å skrive fornavn, etternavn eller e-post-navn. Amerikanske katalogtjenester som Four11 og Bigfoot er allerede med i Microsofts LDAP-klient, mens WhoWhere og Switchboard følger etter.

Macintosh og Windows 3.1
E-post-klienten er i følge Microsoft bare første skritt på veien. Selskapet har allerede lagt inn LDAP i neste versjon av NetMeeting, (version 2.0 beta 2.) og i den medfølgende katalogtjeneren Internet Locator Server. Og når Microsoft Exchange Server 5.0 kommer, vil man også her finner LDAP-støtte, slik at det skal bli enklere for brukere av Exchange Server å lage LDAP-tilpassede kataloger.
I neste omgang vil man også få LDAP-støtte for andre versjoner av Microsofts Internet Mail and News, først og fremst Windows 3.1 og Macintosh, skriver ukeavisa Telecom Revy.

Annonse


Annonse


Annonse