Annonse


Venter med tyverisikring

Antallet tyverier av danske GSM-telefoner synker, til tross for at antallet abonnement ble nesten doblet i 1996.
– De kriminelle forstår at stjålne mobiltelefoner er verdiløse, sier dansk politi.

Dette er et mønster som er forskjellig fra andre vesteuropeiske land. I Norge har det vært anslag på at opp i mot 20.000 mobiltelefoner ble stjålet i 1996. I Londonområdet alene regnes det med at 15.000 mobiltelefoner stjeles i måneden. I desember ble det i Danmark anmeldt 539 tyverier av GSM-telefoner. Dette tilsvarer en promille av kundemassen. Hos våre naboer i syd ble det i 1996 meldt om 5.111 tyverier av GSM-telefoner. Tallet på antall anmeldelser er lavt i forhold til i Norge.

Svartelisting
Årsaken til de lave tyveritallene er at de store mobiloperatørene i Danmark – Tele Danmark Mobil og Sonofon – i 1995 tok i bruk et registreringssystem som svartelister en GSM-telefon hvis den blir stjålet. Lignende system finnes for NMT-telefoner. Systemet heter EIR (Equipment Identity Register).

Bremset tyverier
– Det er ingen tvil om at registreringssystemet bremser antallet tyverier av mobiltelefoner, sier kriminalkomissær Nils Bach Christensen ved København politis etterforskningssenter.

Annonse


Systemet går ut på at det er lagt inn en kode i telefonen. Første gang det ringes blir det lagret informasjon om selve apparatet som brukes på en sentral i telenettet. Koden blir først viktig om telefonen blir borte. Da vil nettet avvise telefonen når tapet er registrert. Dette gjelder for telefonen. Selv om det byttes til et nytt SIM-kortet så vil nettet likevel avvise telefonen.

Register
Svartelisting er også effektiv i andre land som er med i det internasjonale registeret EIR. Men mange land i Europa har ikke tatt i bruk denne tjenesten, heller ikke Norge.

Registeret brukes på prøvebasis av både Telenor og NetCom. Men ingen av operatørene har satt noen konkret dato for når systemet skal settes i drift.

Juridiske nøtter
– Vi regner med å kunne tilby kundene våre EIR-systemet forholdsvis fort, sier sikkerhetssjef i Telenor Morten Schjelderup. Men det gjenstår en del prosedyreproblemer før det gjennomføres, det er noen juridiske nøtter, og vi avventer noen diskusjoner før vi innfører det.

NetCom har EIR, men for at det skal fungere 100 prosent etter forholdene må alle operatørene ha installert dette, sier informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom til Dagens Telecom.

Unike data
Siden hver eneste telefon registreres må de dataene som leverandørene legger inn på telefonene være unike. Det må ikke kunne skje at to forskjellige telefoner i Europa har samme kode.

– NetCom har EIR på teststadiet. Det endelige systemet vil ikke være ferdig før alle europeiske land er knyttet opp mot systemet, sier Grythe.
– Men det er også andre grunner til at mobiltelefoner ikke lenger er like ettertraktet for helere og tyver. Da de ble lansert kunne de raskt koste opp mot 30.000 kroner. Nå kan en få både bedre og sikrere telefoner for 49 kroner.