Annonse


Skuffelse i NetCom

Ledelsen i NetCom GSM er ikke overvettes fornøyd med Samferdselsdepartementets forslag til konsesjonsvilkår for etablering av et nytt mobilnett av typen DCS 1800 (GSM i 1800 MHz frekvensbåndet).

Vil søke konsesjon
Dagens Telecom kunne torsdag fortelle at departementet har bestemt seg for å utlyse tre konsesjoner for etablering og drift av et slik nett. Både Telenor Mobil og NetCom har tidligere uttalt at de vil søke konsesjon til etablering og drift av DCS 1800, og det er sannsynlig at begge selskaper vil få slik konsesjon når de søker.

Skeptisk til roaming
Spenningen står altså først og fremst om hvem som eventuelt blir den tredje operatøren – en operatør som etter manges mening får uforholdsmessig mye “gratis” av myndighetene, dersom samferdselsdepartementets forslag til konsesjonsbetingelser går gjennom.

Reagerer sterkt
NetCom reagerer spesielt sterkt på departementets utkast til roaming-regler for det nye systemet:
– Det overrasker oss at myndighetene pålegger oss å inngå roamingavtaler med en eventuell ny DCS 1800-operatørPå den ene siden sier departementet at de ønsker å forhindre fløteskumming, men i neste åndedrag sies det altså at det er vår plikt å inngå roamingavtale med en ny operatør – noe som i klartekst betyr at den nye operatøren på en enkel måte vil få det beste av de eksisterende GSM-nettene til NetCom og Telenor Mobil, sier informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom GSM.

Annonse


Konkurransevridende
NetCom og Telenor Mobil vil begge få pålegg om å bygge ut DCS 1800 slik at det dekker 90 prosent av befolkningen i de 19 største tettstedene i landet. Den nye operatøren får ikke det samme kravet, men skal samtidig få tilgang på eksisterende nett.
– Dette vil helt klart svekke vår konkurranseevne, mener Per Bjørkum, som viser til at de frekvensene NetCom får tildelt får de fordi de trenger mer kapasitet. Den nye kapasiteten selskapet får tildelt nå ønsker de ikke å bruke til en ny operatør.

Mindre frekvenser
– I følge høringsnotatet vil de eksisterende operatørene få tildelt mindre frekvenser enn en eventuelt ny, tredje operatør. Det mener vi er klart konkurransevridende etter som flere frekvenser betyr bedre kapasitet, mindre interferens (støy) og dermed bedre kvalitet. En direkte konsekvens av departementets konsesjonsforslag vil altså være at vi får et dårligere nett i byene, sier Bjørkum.

Felles interesser
På dette området har NetCom felles interesser med Telenor Mobil. I et felles brev til departementet i september, tok de to operatørene til orde for at et pålegg om roaming, slik det er skissert i departementets høringsnotat, vil virke konkurransevridende. Nå går likevel departementet inn for at en ny operatør, som altså ikke har konsesjon for GSM 900, vil få tildelt 2 x 12 megahertz, mens de som i dag har GSM-konsesjon, Telenor Mobil og NetCom, vil få 2 x 10 megahertz.

Viktig sak
– Hva gjør NetCom nå, Bjørkum?- Før jul satte vi ned en arbeidsgruppe bestående av advokater, tekniske eksperter og markedsmennesker, som har gjort seg klar til å forberede et svar på høringsnotatet så fort det forelå. Nå foreligger det, og vi vil selvfølgelig gjøre det vi kan for å få fram våre synspunkter på konsesjonsvilkårene overfor departementet. Dette er en svært viktig sak for oss.

Større tetthet av basestasjoner
– DCS 1800 krever større tetthet av basestasjoner enn hva tilfellet er for GSM 900. Har NetCom råd til å investere det som trengs for å få et bortimot landsdekkende DCS 1800-nett?- Ja, det har vi råd til. Hele NetCom er giret inn på at vi skal snu til pluss i 1997. Vi skal ha et positivt regnskap ved utgangen av året. Vi er i ferd med å bli et lønnsomt selskap til tross for fremdeles høye investeringer til nybygging og vedlikehold av GSM-nettet. Og DCS 1800 har hele tiden vært med i våre planer for et lønnsomt og sunt selskap.

Store investeringer
Hvor profitabel en eventuell tredje DCS 1800-operatør vil kunne bli er imidlertid et annet spørsmål. Markedet er fremdeles i vekst, men hvor lenge det vil fortsette å vokse er det ingen som vet. En ny operatør vil tidligs kunne være i gang sommeren 1998. Det kan være i seneste laget.
For det andre er det voldomme investeringer en ny aktør vil måtte gjøre. Operatøren må minst etablere 700 basestasjoner. I tillegg kommer sentraler, annen infrastruktur og programvare. Mens en etablert operatør som Telenor Mobil kanskje slipper unna med investeringer rundt en milliard, må en ny operatør belage seg på å svi av i hvertfall to milliarder kroner før man har at DCS 1800-nett som fungerer tilfredsstillende. Hvordan ser kundemassen ut da i et av de land i verden med størst mobilpenetrasjon? Tiden vil vise når også dette markedet er mettet, og om det er plass til en ny operatør i tillegg til Telenor Mobil og NetCom.

Høringsfrist 6. mars
Det nye DCS 1800-systemet skal dekke større by- og tettstedsområder, og tas i bruk fortrinnsvis på grunn av kapasitetsproblemer i det eksisterende GSM 900-systemet.
Tjenestetilbudet i det nye systemet vil imidlertid ikke avvike fra det som man i dag tilbys gjennom GSM. I høringsdokumentet går det fram at Regjeringen legger opp til konsesjonsvilkår som innebærer at 90 prosent av befolkningen i de 19 største tettstedene skal være dekket av DCS 1800-systemet.
Fristen partene har fått til å uttale seg om myndighetenes forslag til konsesjonsvilkår er satt til torsdag 6. mars.

Annonse


Annonse


Annonse