Annonse


Skatten din på Nett

Skatteetaten har utvidet informasjonen til også å tilby kontakt via Internett. Du finner hjelp til utfylling og beregning av skatt på adressen http://www.sol.no/skatteetaten/.

Fra denne siden kan du skrive ut nødvendige tilleggsskjema, se på hyppig stillte spørsmål og få fram en grundig veiledning for utfylling av selvangivelsen.

Skatteberegningskjema
Er du skyldig skatt, eller får du penger igjen? Det er spørsmål de fleste stiller seg når de fyller ut selvangivelsen i disse tider.

Slår du opp på sidene til Skatteetaten kan du få svar umiddelbart om du fyller ut skjemaet som ligger der.

Annonse


Sjekk offline
Skjemaet for beregning av skatt kan hentes fra Nettet og kjøres lokalt på maskinen din så lenge du har nettleseren oppe. Du kan dermed være sikker på at ingen uvedkommende får innsyn i dine økonomiske anliggender.

Spør online
Skatteetaten stiller med egne folk disponible for å svare på spørsmål du måtte ha for utfylling av selvangivelsen. Du kan stille spørsmål online torsdag, fredag og mandag.