Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Rønbeck mot salg

Samferdselsminister Sissel Rønbeck sier at hun ikke ser noen grunn til å privatisere Telenor.

Rønbeck avviste at det kunne bli snakk om en privatisering etter Hydro-modellen.

– Ingen prinsipprytter, var karakteristikken Rønbeck ga seg selv, – men jeg kan ikke se at det skulle være behov for å selge ut aksjer eller delprivatisere Telenor i dagens situasjon.

I Stortingets spørretime onsdag var Sissel Rønbeck den mest etterspurte. Spørsmålet om å selge Telenor ble stilt. Rønbeck begrunnet hvorfor hun ikke kunne se noe behov for privatisering med følgende punkter:

  • Telenor er et statlig selskap som leverer noen av de beste og billigste teletjenestene i verden.

  • Staten har ingen finansielle behov for å selge.

  • Telenor gir staten meget god avkastning på egenkapitalen.

  • Risiko for å få inn utenlandske investorer om Telenor delprivatiseres. – Og det er uheldig i den sterke internasjonale konkurransen det er på telemarkedet.