ODIN

Annonse


Røhne besøker Ericsson

ODIN– Det er viktig for oss i departementet å få den informasjon som er nødvendig for å følge denne saken tett, og vi har hatt kontakt med både ordførere og folkevalgte i Aust-Agder. Onsdag i neste uke skal jeg ned til Arendal, blant annet for å møte representanter for de ansatte i Ericsson, og regner da med å få oppdatert informasjon om saken, sier statssekretær Nils A. Røhne i Nærings- og handelsdepartementet til Dagens Telecom.

Ericsson viktig
– Ericsson er en viktig bedrift i Aust-Agder, de står for omlag ti prosent av alle industriarbeidsplassene i området. Selskapet er derfor ikke en hvilken som helst arbeidsgiver i fylket. Personlig har jeg forståelse for de ansatte og innbyggernes reaksjoner i denne saken, sier Røhne.

Rett kompetanse
– Mange av de ansatte har høy kompetanse som etterspørres i andre bedrifter i Aust-Agder, men hvor mange av de 400 ansatte som eventuelt kan få plass i andre bedrifter har jeg ingen forutsetninger for å uttale meg om. Jobbtilbudet i distriktet er ikke så godt som for eksempel i Oslo, og derfor er Ericsson en svært sentral bedrift for innbyggerne i Arendals-området, sier Røhne.

Få virkemidler
– Vi må erkjenne at Ericsson har både ansvaret og beslutningsmyndigheten i denne saken. Myndighetene kan ikke diktere hva Ericsson skal gjøre, vi kan bare oppfordre dem til å tenke seg om. Vi har få virkemidler utover å peke på utviklingsmulighetene i miljøet i Aust-Agder og da spesielt på høyskolemiljøet og de andre teknologibedriftene, sier Røhne.

Annonse


Oppfølging
– Det er bred enighet om at prosessen som ble satt i gang forrige fredag med en gruppe av bedriftens ledelse og ansatte må følges opp. Departementet er enige med de ansatte når det pekes på eksisterende ressurser i området, men vi kan ikke delta i diskusjonen på linje med partene, mener Røhne.

Orienteringsmøte
Statssekretæren møtte tirsdag i denne uken ledelsen i Ericsson for å bli orientert om situasjonen og bakgrunnen til Ericssons planer om å flytte til Oslo-området.
– Dette var det andre møtet mellom departementet og ledelsen, men første gang representanter fra både styret og administrerende direktør i Ericsson var til stede. Vi i departementet følte behov for å høre om bakgrunnen og de strategiske linjene som bedriften har trukket konklusjoner om i Arendal-miljøet, sier Røhne.

Knudsen «med på lasset»
I følge Røhne skal Grethe Knudsen også ned til Arendal på onsdag, men i en annen sammenheng. Næringsministeren skal primært konsentrere seg om det maritime miljøet, men vil nok også benytte anledningen til å bli oppdatert i Ericsson-saken.