Annonse


Prisbombe

Aller billigst er det for de største bedriftskundene. De kan komme unna med å betale en krone per minutt. Også på det generelle markedet er prisene redusert med over 30 prosent.

Fram til torsdag denne uken var NetNet det selskapet som har gått ut med de mest aggresive takstene – helt ned i kr. 2,34 kroner for første ringeminutt, mens første ringeminutt hos Telenor Mobil koster kr. 2,80 og første ringeminutt hos NetCom koster kr. 3,31. I litt større bedriftsavtaler opererer NetCom og Telenor Mobil med noe lavere grunntakster, men med betydelige fastavgifter.
Etter at ukeavisa Telecom Revy skrev om saken i går, har Tele2 gått ut med enda lavere priser: 1,94 kroner per minutt for å ringe fra fast til mobil.

De aller største bedriftskundene hos NetCom kan oppnå helt ned i en krone for minuttet. Men det er kunder med egne linjer som er koplet direkte opp mot NetCom og har deres bedriftsnettabonnement. Dette dreier seg kun om en håndfull kunder. Telenor Mobil har også et VIP Nett Mobil-tilbud der VIP Nett Mobil-kunder kan ringe til andre ansatte med mobiltelefon fra fasttelefon for ned i 85 øre minuttet i enkelte storkundeavtaler.

NetNet billigst
Det var inntil i går ingen tvil om at for det store flertallet bedriftskunder er NetNets tilbud klart billigst. Dagens Telecom vil seinere i dag komme tilbake med en oppdatert artikkel som tar hensyn til det nye utspillet fra Tele2. Noen få av de aller største bedriftene i landet kan oppnå bedre vilkår i spesielle avtaler med NetCom og Telenor Mobil, men dette dreier seg om meget få. For de aller fleste bedriftskunder er NetNets tilbud nå 10-17 prosent billigere enn Telenors takster og 25-39 prosent billigere enn NetComs tilbud.

Annonse


Telecom Revy har bedrevet rene detektivarbeidet for å få fram de eksakte sammenliknbare prisene. Dagens Næringsliv publiserte en feilberegning fra NetNets side som gjorde dem 40 prosent billigere enn NetCom og dernest en beriktigelse fra NetComs side der det ble sagt at de opererete med takster ned i 1 kroner. Det kom da ikke fram at dette er en håndfull meget store bedriftskunder med direkte linjer til NetCom.

Teletakstene begynner å bli meget kompliserte på dette området. Taksten for fasttelefon til mobiltelefon er den mest utsatte. Denne taksten har ligget meget høyt og vært en melkeku for operatørene. Det som nå skjer er at den settes under sterkt press fra tellerskrittsmeklere som NetNet og NetSource som også har gunstige tilbud i så måte.

Hos NetNet må du sette inn en NetRouter knyttet til sentralen. Investeringen er 4000 kroner. Men ettersom du da oppnår betydelige reduksjoner både på fast til mobil-trafikk og utenlandstrafikk, er det for mange verdt investeringen. Dersom du da ikke er en av de få virkelig store som kan forhandle deg til spesialavtaler med NetCom eller Telenor Mobil direkte.

– Vi tar 2,75 kroner pluss moms for ett minutt til Los Angeles, forteller adm. direktør Børge Granli i det meget aktive og framgangsrike NetNet. Han ruter mobilsamtalene via Sverige eller Danmark og tilbake til Norge og oppnår da å dra nytte av meget gunstige samtrafikkavtaler med operatørene. Granli kan for eksempel opplyse at i billigste tilfeller har de en kostpris på ned mot 1 krone på å kjøpe 1 minutt til Los Angeles.
NetNet og NetSource tilbyr med andre ord fast til mobil eller på fagspråket: Mobil terminert til priser som setter begge mobiloperatørene under press.

Privat og Bedrift
For privatkunder er prisen fra fastnett til NetCom 2,91 per minutt, mens prisen til Telenor Mobil er 2,40 per minutt. Denne prisforskjellen løper på hvert minutt og er altså 51 øre billigere hos Telenor Mobil enn NetCom i minuttet. I tillegg koster det 40 øre i oppstartavgift, uansett om du ringer Telenor Mobil eller NetCom. Det er Telenor Privat som tar dette for å koble opp samtalen, opplyser de på Telenors kundeservice.

Kunder som ringer mye og har Telenors storbrukerabonnement Plus, eller ISDN basis-abonnement betaler 2,69 per minutt til NetCom og 2,19 til Telenor Mobil. Her koster oppkoblingsavgiften til Telenor Privat 37 øre. Disse abonnementene har en høyere kvartalsavgift enn vanlig privatabonnement, og det opplyses fra Telenor at de fleste bedrifter betaler det samme fra fastnett til mobil som privatkunder.

Utenlandssamtaler
Hvis du ringer en norsk mobilabonnent som er i utlandet, betaler du samme pris som om personen skulle vært i Norge etter de takster som er oppgitt for NetCom og Telenor.

Det er mottakeren av samtalen som må betale ekstrakostnaden fra Norge til utlandet, noe som er naturlig da de som ringer ikke kan vite hvor den mobile abonnenten oppholder seg.

Ringer du derimot til en mobilabonnent eller fasttelefon som er registrert i utlandet betaler du den utenlandstaksten som gjelder til det enkelte land. Grunnen til dette er ifølge Telenors kundeservice at de ikke kan registrere om du ringer til fast eller mobil når det gjelder utenlandssamtaler.

  • Se også: «Hva får mobiloperatørene»

    Annonse


  • Annonse


    Annonse