Annonse


NetWare for Europa?

Det var på en pressekonferanse ikke langt fra Novells hovedkvarter her i Utah at IntranetWare for Small Business ble lansert – produktet som skal gjøre det attraktivt og enkelt for bedrifter med inntil 25 ansatte å satse på nettverk generelt og Novells løsninger spesielt.
– Det var først og fremst press fra våre europeiske datterselskaper som fikk oss til å satse på denne spesielle versjonen av IntranetWare, sa Novells Willy Donohoo. – Det er forholdsvis betydelig mer småbedrifter i Europa enn i USA. Dette er bedrifter som vanligvis ikke har nettverks- eller IT-ekspertise tilgjengelig, og det er også gjerne bedrifter som er svært nøye på hvordan de bruker pengene sine. De forstår derfor ikke hvorfor det er nødvendig å kjøpe lisens for 25 nye Novell-brukere hvis man er i ferd med å overskride grensen på den lisensen man har.

Enormt marked
IntranetWare for Small Business er altså Novells forsøk på å gjøre noe med dette markedet, som er større enn de fleste amerikanske nettverksselskaper synes å forstå. Tradisjonelt har de amerikanske Fortune 1000-selskapene vært deres viktigste målgruppe. Men 90 prosent av alle bedrifter, mer enn 53 millioner, er småbedrifter. Av dem har bare halvparten PCer i dag, og bare 6 millioner av dem har nettverk installert. Dette skulle altså være et gigantmarked for en bedrift som Novell, som riktignok er markedsleder, men som likevel bare har 60 millioner brukere fordelt på 4 millioner servere på verdensbasis i dag.
Den tidligere Novellsjefen Robert Frankenberg snakket gjerne om 1 milliard noder som mål omkring år 2000. Da må de få fanget småbedriftene, selv om dette heller ikke er tilstrekkelig. Antallet småbedrifter med nettverk vil i følge markedsundersøkelsesbyrået IDG bare dobles de neste tre årene.

NT eller IntranetWare?
Forøvrig er selve produktet bare halvparten av historien. Minst like viktig er markedsaktiviteten, hvor Novell nå må ut til målgrupper som selskapet tidligere ikke har prøvd å selge til. Det meste av dette vil selvfølgelig skje i regi av selskapets 27 000 autoriserte forhandlere på verdensbasis, og i samarbeid med partnere. Men jobben vil likevel bli tøff – og det er ingenting som antyder at Microsoft har tenkt å gi fra seg de raskt voksende markedsandelene som Windows NT har fått de siste par årene.
– Dette er vårt svar på angrepet fra Windows NT, sa Willy Donohoo under lanseringen.

Se også:
Enklest mulig NetWare?

Annonse