Annonse


Tre konsesjoner utlyses

Det nye DCS 1800-systemet skal dekke større by- og tettstedsområder, og tas i bruk fortrinnsvis på grunn av kapasitetsproblemer i det eksisterende GSM 900-systemet. Tjenestetilbudet i det nye systemet vil imidlertid ikke avvike fra det som man i dag tilbys gjennom GSM.

Samferdselsedepartementet har altså bestemt seg for å utlyse tre konsesjoner til drift av det nye nettet. Dette går fram av et høringsdokument departementet har sendt ut om utforming av konsesjonsvilkår for etablering og drift av det nye systemet. Høringsrunden som nå er satt i gang er en oppfølging av Stortingets behandling, høsten 1996, av Regjeringens forslag til framtidig regulering innenfor telesektoren.

19 områder
I høringsdokumentet går det fram at Regjeringen legger opp til konsesjonsvilkår som innebærer at 90 prosent av befolkningen i de 19 største tettstedene skal være dekket av DCS 1800-systemet.

Samferdselsdepartementet legger opp til at utbyggingen av DCS 1800-nettet skal gjennomføres slik: De fire største tettstedene (Stor-Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) skal være dekket innen halvannet år etter konsesjonstildelingen, de neste åtte områdene (Drammen, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Tønsberg, Sarpsborg, Porsgrunn, Sandnes) skal være dekket innen det påfølgende året, mens de resterende sju områdene (Haugesund, Sandefjord, Bodø, Skien, Moss, Hamar, Arendal) skal være dekket tre og et halvt år etter konsesjonstildelingen.

Annonse


Telenor og NetCom
Departementet understreker at utlysninger av konsesjoner for DCS-systemet ikke fører til endringer i de forpliktelsene som Telenor Mobil AS og NetCom GSM AS i dag har når det gjelder å tilby et landsdekkende nett av typen GSM 900. Samtidig poengteres det at begge disse selskapene vil få “anledning til å søke konsesjon for drift av DCS 1800”. I telebransjen tolkes dette som et klart signal om at både Telenor og NetCom mest trolig vil få konsesjon dersom de søker.

Samtrafikk
De kommende konsesjonsvilkår for drift av det nye systemet må ses i sammenheng med et nylig framlagt utkast til midlertidig forskrift for konsesjonspliktige telenett og teletjenester. Det legger blant annet opp til regler som sikrer samtrafikk mellom det nye mobiltelefonsystemet, andre mobiltelefonsystemer og det ordinære telenettet.

Annonse


Annonse


Annonse