Annonse


Superservere fra SUN

Basert på teknologi fra selskapet Cray Superservers som Sun kjøpte ut fra SGI, trenger Sun inn på det tradisjonelle territoriet for stormaskiner. Med betydelige, langsiktige markedsandeler for Unix-servere har Sun som mål å ta store markedsandeler i dette markedet.

10 ganger større
Med en båndbredde som er 10 ganger større en tilsvarende UNIX-systemer, 3.5 ganger større enn det største som finnes i stormaskiner, 16 – 64 UltraSPARC prosessorer, Solaris 2.5+ og mulighet for å dele opp systemet i flere mindre logiske enheter er dette virkelig en konkurrent til de etablerte leverandørene i high-end markedet.

Kommende mandag
Dagens Telecom vil dekke saken ytterligere kommende mandag da Skrivevik holder en pressekonferanse om saken.

Annonse