Annonse


Skyter i Cyberspace

Soldater, jagerfly og marinefartøy slåss allerede i en kunstig verden, skapt av kraftige datamaskiner.
– Maskinene gjør soldatene dyktigere, men de vil likevelaldri erstatte vanlige øvelser, sier forsvarssjef ArneSolli til Forsvarets Forum.

Ny virkelighet
Fremtidens datateknologi vil forandre Forsvaret kraftigdet neste tiåret, mener Forsvarets Forum.
Jagerfly fra simulatorene i Bodø og på Rygge, stridsvognsimulatorer på Rena og soldater med futuristiske cyberspace-masker i et treningssenter på Østlandet. Dette er den virkeligheten for soldatene. Alt mikset sammen av en sentral datamaskin til syntetisk, men levende, strid.

Ikke Cybermasker
– Jeg tror ikke vi får soldater med slike cyberspace-masker. Vi har flysimulatorer på Rygge og Bodø og skal investere i Leo-simulatorer på Rena. Innen 1998 vil en innendørs kampsimulator for lag være i drift. Det blir ikke aktuelt å mikse disse simulatorene sammen til én scene. For lite realistisk, selv om det er teknisk mulig, sier forsvarssjefen til Forsvarets Forum.

Sans for strategispill
Solli opplyser at han har mer sans for strategi-simuleringsutstyr, noe han selv har prøvd i praksis. Men han mener disse programmene helt klart har sine begrensninger:
– Vi må ikke se oss blinde på teknologien. Virkeligheten består av adskillig flere faktorer enn det en datamaskin kan stille opp med, advarer Solli.

Grusomt dyrt
Det er dyrt å skyte på blink med Forsvarets våpen. Missilene til for eksempel Tow panservåpen koster nesten 100.000 kroner for hvert «skudd». I Forsvarets nye datasimulatorer kan mannskapene skyte så mye de vil til en langt rimeligere pris.

Annonse


Annonse


Annonse