Liv Strømme

Annonse


Vil kartlegge netthandel

Liv StrømmeDen første undersøkelsen om nordmenns kjøpsbeslutninger på Internett kan være en realitet innen årets utgang dersom Telenor følger Norges Handelshøgskole-professorens råd. På oppdrag fra Telenor har Methlie det siste året vært leder for en gruppe som har utredet mulige konsekvenser av at banktjenester nå introduseres på Internett i stadig større skala.

Nytt og kaotisk
– Området er for nytt og kaotisk til at det foreløpig er mulig å si noe fornuftig om temaet. Skal vi øke kunnskapen, må det iverksettes konkrete undersøkelser om bakgrunnen for forbrukernes kjøpsbeslutninger, sier Methlie.
I første omgang er det spesielt viktig å få mer kunnskap om hvem som shopper på nettet og hva som motiverer deres atferd.

Merkelojalitet
Forsvinner forbrukernes merkelojalitet? Dette er et svært relevant spørsmål ettersom muligheten til å shoppe etter ulike produkter øker. Intelligente agenter tas i bruk i stadig større omfang for å skaffe Internettshopperne sammenlignbare tilbud.
I hvor stor grad vil sammenligningsmulighetene få konsekvenser for valget av finansinstitusjon, og for en eventuell spredning av den enkelte forbrukers lån, innskudd og fondsavsetninger i ulike finansinstitusjoner?

Interessegrupper
Etableringen av elektroniske interessegrupper innebærer at merkevarenes dager kan hende likevel ikke er talte.
Slike interessegrupper vil bidra til å forbedre forbrukernes kommunikasjon med leverandøren. Vil de også styrke deres posisjon? Med et sterkt kollektiv i ryggen, vil merkelojaliteten snarere øke enn svekkes, argumenterer Methlie.

Annonse


Annonse


Annonse