Annonse


Telenor FoU til Fornebu

– Antageligvis er det ingen ulempe for forskningsmiljøet at man flytter til Fornebu, men det vil være en stor ulempe for de som bor i Kjellerområdet og har etablert seg i forbindelse med jobben, sier tillitsvalgt for Tele og Data Karstein Rystad til Dagens Telecom.

Viktig oppgave
– Vi har sagt klart i fra at Telenor må bidra ganske sterkt for å få en akseptabel transportløsning. For å løse dette problemet er vi nødt til å komme ut på banen og påvirke trafikkselskapene. Det blir en viktig oppgave for Telenor. Dette gjelder jo ikke bare forskningsmiljøet, men også for andre bedrifter i området som også skal flyttes til Fornebu, sier Rystad til Dagens Telecom.

Orientert om planene
– Vi er orientert om flytteplanene og regner med at samtlige som i dag er ansatt på Kjeller må over til Fornebu, sier tillitsvalgt for de NITO-organiserte på Kjeller Terje Bratlie til Aftenposten.

Annet arbeid
– Stemningen blant de ansatte er delt, sier Bratlie. De som bor i området vil nok helst bli værende, mens en del av de som i dag bor i Oslo ser flere fordeler. Bratlie regner med at en del nå vil se seg om etter annet arbeid.

Annonse


Drøftes
– Vi har tatt planene til etterretning men har ikke hatt de opp til drøfting blant medlemmene. Men det skal gjøres til neste uke. Saken må først drøfte blant medlemmene før vi kan komme med en uttalelse, sier Dagfinn Larsen, stedstillitsvalgt på Kjeller for Telenors sivilingeniørforening.

Hele landet
Telenor Forskning og Utvikling (FoU) har omlag 700 ansatte. Over 200 av disse jobber på Kjeller. Virksomhetene er spredd over hele landet – og har enheter i Oslo, Kjeller, Lillehammer, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø.
Det er enhetene i Oslo og på Kjeller som etter all sannsynlighet vil følge med når Telenor etablerer seg på Fornebu.

Noen flytter ikke
Avdelingene i Bodø, Bergen og Lillehammer vil ikke bli flyttet, sier forsknings – og utviklingsdirektør Oddvar Hesjedal til Aftenposten.
– Å flytte våre IT-miljøer i de tre byene, ville være å påføre oss selv unødige problemer. Etterspørsel etter velkvalifisert arbeidskraft vil bare øke i Oslo-regionen de nærmeste årene, sier Hesjedal og understreker at det er viktig å ta vare på det stabile og gode miljøet i distriktene.

Ikke vedtatt
– Det er ikke avgjort hvilke deler av Telenors virksomhet som skal flyttes. Sannsynligvis vil vi flytte en del av aktivitetene på Kjeller, men jeg vil understreke at det ikke er tatt noen beslutning, og vi vet heller ikke når det vil bli tatt en beslutning, sier forsknings– og utviklingsdirektør Oddvar Hesjedal til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse