Annonse


Kan stoppe milliardtap

Bedriften regner med å omsette for 100 millioner kroner om få år. Hvis alt klaffer for gründer Sigurd Sigbjørnsen og Protective Technology, kan Grimstadbedriften bli Norges neste store eksportsuksess. Ledelsen i selskapet, med adm. direktør Espen Kristensen i spissen, mener i hvertfall at de har funnet resepten mot dataindustriens største hodepine: Piratkopiering.

Milliarder å spare
– Bruk av ulisensiert programvare og piratkopiering er et enormt problem for programvarebransjen. Det er anslått at verdien av programmer som benyttes ulovlig utgjør mellom 800 millioner og én milliard kroner årlig bare i Norge, viser tall fra BSA. På verdensbasis utgjør piratkopieringen i følge beregninger et årlig tap på over 100 milliarder kroner, sier generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor- og datateknisk landsforening (KDL) til Dagens Telecom.

Undersøkelse
– I tillegg til kroneverdien kommer tap av betydelige arbeidsplasser. Price Waterhouse har på vegne av EU gjennomført en undersøkelse som viser at dersom man fikk redusert bruken av piratkopiert programvare fra dagens nivå på 54 prosent til 35 prosent, bare i Vest-Europa, ville det alene kunne skape 88.000 nye arbeidsplasser, hevder Hoff.

Smartkortløsning
Markedspotensialet for et produkt som helt sikkert garanterer mot piratkopiering er med andre ord gigantisk.Protective Technologys produkt baserer seg på to nøkkelteknologier; Smartkort og kryptering. Smartkort er på vei inn som framtidens betalingssystem – ikke minst på Internett – og smartkortlesere vil om kort tid bli standardutstyr på PC. Siemens Nixdorf har allerede lansert sin første maskin med smartkortleser installert som standard.

Annonse


To deler
– Det er to hovedbestanddeler i produktet. For det første smartkortet som sluttbrukeren får når han kjøper en programpakke, samt en verktøypakke som programvareprodusenten bruker for å framstille den beskyttede programvaren. For programvareleverandøren er generering av beskyttet programvare enkel og lite tidkrevende, sier adm. direktør Espen Kristensen i Protective Technology til Dagens Telecom.

Spesiell dialog
– Programvareprodusenten legger ved hjelp av verktøypakken inn data på smartkortet. Disse dataene er av en slik art at programmet ikke vil fungere uten. En spesiell dialog mellom programmet og smartkortet, som altså må stå inne i maskinen hele tiden for at programvaren skal fungere, sikrer at bare en gyldig lisensbruker kan bruke programmet, sier Kristensen.

Mange lisenstyper
Den patentsøkte løsningen er slik laget at smartkortet kan inneholde lisenser for et stort antall programpakker, og det finnes mekanismer for å overføre lisenser mellom kort. Sluttbrukeren kan dessuten benytte kortet med andre smartkortanvendelser, eksempelvis betaling over Internett. Smartkortleseren kan knyttes til enkeltstående PCer, eller knyttes til en server i et nettverk.

Mot kommersialisering
– Dette produktet er så sikkert som du kan få det, sier sivilingeniør Kjell G. Knutsen på Vigeland ved Mandal. Vi pleier å si at det vil være like ressurskrevende å knekke dette systemet som det vil være å utvikle det programmet man ønsker å benytte ulovlig fra «scratch», sier han.
40 ingeniører jobber i dag i Knutsens bedrift med den videre produktutvikling og det er i dette miljøet produktet skal kommersialiseres. Første industrialiserte versjon av produktet vil foreligge til sommeren.

Åpner for programleie
– Et viktig poeng med denne smartkortteknologien er dessuten at det vil kunne være et glimrende salgsverktøy for programvareprodusenter verden over, sier Per Morten Hoff. Han viser til at ulike måter å beskytte et program på kan gi sikre, fullverdige prøveversjoner som kan brukes et bestemt antall ganger eller over et begrenset tidsrom.

Enormt utstillingsvindu
– Programvareleverandørene kan dermed distribuere alle sine applikasjoner over Internett og andre åpne kanaler, og benytte dette som et enormt utstillingsvindu overfor potensielle kunder. I tillegg finnes det muligheter for å legge inn funksjoner som kan åpne for betaling fra sluttkunden basert på bruk. Det betyr eksempelvis at en databruker som har behov for å benytte et program kun et begrenset antall ganger kan leie programmer. I dag er utleie av programmer i de fleste tilfeller ikke tillatt, sier Hoff.

Millionbutikk
Og styreformann Ove Aanensen i Protective Technology har stor tro på produktet:
– Vi er kommet så langt at vi fra 1. mars vil starte pilottesting sammen med en del utvalgte kunder. Går alt som vi håper og tror, kan vi snakke om en bedrift som om få år omsetter for 100 millioner kroner. Internett gir oss et globalt marked, sier Aanensen til Dagens Telecom.

To år gammel
Protective Technology ble etablert tidlig i 1995 med utgangspunkt i høyskolen i Agder i Grimstad og basert på gründer Sigbjørn Sigbjørnsens oppfinnelse. Styreformann er Ove Aanensen, som også er aksjonær sammen med velkjente Une Amundsen (SuperOffice), Odd Bjørn Næss (Selektiv Markedsføring), Kjell G. Knutsen (ingeniør), Jan Olaf Tømmervold (rederi) og oppfinneren Sigbjørn Sigbjørnsen.

Ikke i glass og ramme
På spørsmål om hvorfor gründeren selv bare sitter på en eierpost på ti prosent i Protective Technology, svarer Sigbjørnsen at:
– Det er bedre å sitte med ti prosent i noe som blir stort, enn 90 prosent av et diplom på veggen!

Annonse


Annonse


Annonse