Annonse


Engelsk taper på nett

Kun åtte prosent av verdens befolkning har engelsk som morsmål. Godt støttet av Hollywood, Walt Disney, Microsoft og tilsynelatende også Internett.

85 prosent engelsk
En artikkel i Upside Online hevder at 85 prosent av Web-sidene er på engelsk. Har de brukt Alta Vista til å finne prosenten er tallet tvilsomt. Tjenesten indekserer under halvparten av nettets Web-tjenere.

Hva er hensiktsmessig?
Kinesisk tales av 885 millioner, engelsk av 450 millioner, hindi-urdu av 333, spansk av 270, fransk av 200 millioner. India har 24 språk som snakkes av en million mennesker eller mer. Bak hvert språk en kultur. Noe å forsvare.

Uten fransk
Franskmennenes rettsak om Georgia Tech Lorraines rett til å ha Web-sider uten fransk innhold er bare toppen av isfjellet. En hel verden mobiliseres for å beskytte lokal kultur og språk. Upside Online mener følgelig engelsk-andelen på Weben vil falle til 40 – 50 prosent.

Annonse


30 millioner japanere
ActivMedia (USA) hevder at antall japanskspråklige Web-sider vokser tre ganger raskere enn de engelske. De tror på 30 millioner japanske Internett-brukere innen år 2000. IDC mener det vil være 35 millioner i Europa det året. Kina har allerede over 100.000 brukere…

Boys from Brazil
I Kidlink, et stort nett for barn i 10-15 års alderen, har den portugisisk- språklige diskusjonen eksplodert og blitt mer omfattende enn den som går på engelsk. Gutta i Brasil har fått modem. Nettet har også ivrige diskusjoner på seks andre språk.

Oversetter nyhetsbrev
Noen amerikanske tjenester har sett lyset. Edupage oversetter nå nyhetsbrevet til fransk, tysk, hebraisk, italiensk, ungarsk og portugisisk. Spansk kommer snart. Alta Vista har nå spesielle tjenester på dansk, hollandsk, estlandsk, finsk, fransk, tysk, islandsk, latvisk, litausk, norsk, polsk, russisk og svensk.
Drømmen om et felles verdensspråk har dermed dårlige utsikter.

Noen spennende nettadresser:

Edupage:http://www.educom.edu/web/pubs/edupage.html

Alta Vista:http://www.altavista.telia.com

Kidlink:http://www.kidlink.org

Upside Online:http://www.upside.com/print/nov96/europe.html

IDC-rapporten:http://www.idcresearch.com/HNR/lcistrue.htm

Annonse


Annonse


Annonse