Annonse


Vikinger og Internett

Museets avdeling i Stavanger holder kveldsåpent under konferansen «Fremtidens muligheter innen Tele- og Datakommunikasjon offshore» 11 – 13 februar.

Permanente utstillinger
Muset har to permanente utstillinger. En temautstilling som heter: «Faget som varte i 100 år – og den trådløse morsetelegrafiens historie» og en generell utstilling: «Glimt fra telehistorien – fra vete til Internett».

Radiosamband
– Vi viser radioutviklingen her i Stavanger fra den ble tatt i bruk i Norge og til dags dato med sattelittsamband, sier Reimers.

Spesiell telehistorie
Utstillingen av generell telehistorie legger spesiell vekt på det lokale og regionale. Den spenner fra vikingenes vetebrenning via napoleonskrigenes optiske telegrafering til dagens billedtelefoner og Internett.

Annonse


2.500 kvadratmeter
Norsk Telemuseum har sin hovedutstilling i Oslo på omlag 2.500 kvadratmeter. Dette er fortsettelsen av teleutstillingen ved Norsk Teknisk museum.

Frøken Ur
– Vi opererer på 250 kvadratmeter, og vi må konsentrere oss desto mer, sier Reimers. Av de mer lokale tingene som vises nå er de første telefonsentralene fra Stavanger fra 1881, ogNorges første talende «Frøken Ur». Det siste er i virkeligheten glassplater med lydspor a la film.

Annonse


Annonse


Annonse