Annonse


Tredje verdenslansering

Første seanse var det Nera som sto for da herligheten i høst ble presentert under navnet WorldPhone, dernest ble BT- og Telenors-versjonen Mobiq såkalt prelansert for den eureopeiske IT-presse på Svalbard i høst, og nå i forrige uke fant altså den ENDELIGE lanseringen sted i Oslo.

Dette er Mobiq
Satellittelefonen Mobiq veier kun 1,9 kilo (2,3 kg med batteri) og vil koste omkring 25.000 kroner. Brukskostnaden er muligens tilpasset Telenors Hermansen, men så absolutt ikke Hvermansen: 25 kroner minuttet koster det å ringe med Mobiqen. I tillegg kommer en månedsavgift på vel 160 kroner.

Dårlig dataoverføring
Mobiq er for øvrig ikke bare navnet på selve apparatet, men også betegnelsen på de tjenester som BT og Telenor tilbyr kommersielt i satellittsystemet.
Først kom telefonen med vanlig taletelefoni og faks, men nå er også tjenester som elektronisk post og voice-/faksmail inkludert. Skjønt datakommunikasjonen er ennå ikke mye å skryte av: En overføringshastighet på 2,4 kilobit per sekund gir deg ikke akkurat ytelser det lukter svidd av.

24 timer standby
Telefonen er utstyrt med et nikkelmetallhydrid-batteri som har en standby-tid på 24 timer og taletid på 2,5 timer. Terminalen har også et SIM-kort (kredittkortstørrelse) tilsvarende det man finner i mange av dagens GSM-telefoner. Etterhvert vil Mobiq langt på vei kunne tilby de samme tjenestene som man i dag finner i GSM-nettet.

Annonse


Millionbutikk
Hvilke mål har så BT og Telenor Satellite Services satt seg for Mobiq?Det første året har selskapene satt seg fore å selge omlag 5.000 Mobiq-terminaler. Men selvfølgelig er det ikke boksene BT og Telenor først og fremst skal tjene sine Mobiq-penger på, det er bruken av tjenestene.
Med et telefonsalg på 5.000 enheter, vil det ikke være urealistisk å håpe på en omsetning rundt fem millioner samtaleminutter i år. Det gir i så fall en minimum trafikkinntekt på 125 millioner kroner.

Avgiftsinntekter
I tillegg kommer den månedsbaserte fastavgiften på vel 160 kroner for hver abonnent, som i sum vil utgjøre nesten ti millioner kroner i året (basert på en abonnementsmasse på 5.000 brukere), samt ekstra avgiftssinntekter på samtaler fra bestemte geografiske områder.
At Telenor og BT vil omsette Mobiq-tjenester for i hvertfall 150 millioner kroner allerede i 1997 er derfor neppe å ta for hardt i.

Fire satellitter
Mobiq-systemet kommuniserer via fire satellitter i Inmarsatsystemet. Tre av satelittene er allerede i geostasjonær bane med full dekning, mens en fjerde satellitt vil bli skutt opp i løpet av våren. Denne skal bedre dekningen over det amerikanske kontinentet, Vest-Afrika og Vest-Europa.

Polene dekkes ikke
Det er bare Nord-Grønland, New Zealand og polene som ikke dekkes av Mobiq. Tradisjonelle mobiltelefonisystemer – digitale så vel som analoge – dekker i dag knappe 15 prosent av verden. Satellittsystemet Mobiq ha en teoretisk dekning på 85 prosent av jordas overflate, hevder Telenor Satellite Services.

Altid «utenlands»
Siden Mobiq er en satellittelefon vil du alltid befinne deg «utenlands» når du ringer. Følgelig må du alltid slå landskode når du ringer et nummer.
Telenors jordstasjon på Eik videreformidler i dag 20 prosent av Inmarsat-trafikken.

Annonse


Annonse


Annonse