Annonse


Travel telefonordning

Tjenesten besvarte nær 750000 henvendelser i 1996. Dette er 60.000 fler enn året før.
Selv om mange av henvendelsene ble besvart av automatiske tjenester, måtte saksbehandlerne ta seg av brorparten.

Økt veiledning
Enhetsregisteret samordner de største offentlige næringslivsregistrene, og veiledning i den forbindelse medvirket sterkt til økningen av antall telefoner. Likevel dreier de aller fleste henvendelsene seg stadig om å få opplysninger fra selve registrene.

Tar telefonen
Til tross for økningen i henvendelser, fikk nesten 60 prosent av innringerne svar innen 30 sekunder, melder Brønnøysundregistrene.

Annonse